Skypeinfo 21.3.2019 om ändringar i ersättningarna för företagshälsovården

Satsa på hälsa! Det gör också det nya ersättningssystemet för företagshälsovården.

FPA ordnar tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet ett informationstillfälle (på finska)  via Skype torsdagen 21.3.2019 klockan 9.15–12.00.

Syftet med informationstillfället är att presentera den nya inriktningen inom företagshälsovården och att informera om hur systemet med ersättningar kommer att förändras. Dessutom ges information om ändringar som gäller ersättningsansökningar och hur dessa inverkar på datasystemen inom företagshälsovården.

Informationstillfället är avsett för arbetsgivare, företagare, producenter av företagshälsovård, systemleverantörer och andra som är intresserade av de kommande ändringarna i ersättningssystemet för företagshälsovården.

Infot är för tillfället fullbokat, men man kan anmäla sig i kö senast 18.3.2019. Se programmet och anmäl dig med!