Webbinarium presenterar partiell sjukdagpenning som en möjlighet för arbetsgivare och företagshälsovården


FPA ordnar tisdagen den 10 april klockan 9–10 ett webbinarium som presenterar den partiella sjukdagpenningen som en möjlighet. Webbinariet går på finska och kräver inte förhandsanmälan.

Under seminariet som pågår en timme presenterarar FPA:s ansvariga planerare Ismo Hiljanen och sakkunnigläkare Timo Mononen situationer där partiell sjukdagpenning kan vara ett bättre alternativ än sjukdagpenning med sjukfrånvaro på heltid.

Partiell sjukdagpenning erbjuder den anställda en möjlighet att prova på deltidsarbete med målsättning att återvända till heltidsarbete. Det är i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att arbetstagarens insats inte går helt förlorad och att kontakten till arbetsplatsen upprätthålls.

FPA:s dagpenningsexperter utgår ifrån att kännedomen om de möjligheter partiell sjukdagpenning erbjuder är utbredd, men utnyttjandet av möjligheten kräver mera och tydligare information.

År 2017 lyfte 19 071 personer partiell sjukdagpenning för i genomsnitt 59 dagar. Samtidigt lyfte 286 630 personer sjukdagpenning i snitt för 49 dagar utan arbetsinsats.

Delta i seminariet 10.4 kl. 9 här.

Frågor som önskas att ska tas upp under seminariet kan skickas på förhand till adressen teospaivaraha@kela.fi. Skicka frågan med rubriken "webinaari" senast 5.4.

Seminariet sparas som video och publiceras senare på följande sidor: