Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt till 500 euro

Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt från 300 euro till 500 euro. Också villkoren för rörlighetsunderstödet lindras temporärt.

Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner har höjts från och med 1.6.2020. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen. Det skyddade beloppet är 500 euro under en jämkningsperiod på en månad och 465 euro under en jämkningsperiod på fyra veckor. Höjningen gäller jämkningsperioder som börjar 1.6 eller senare. Varje euro som överskrider det skyddade beloppet minskar också i fortsättningen arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

Jämkad arbetslöshetsförmån kan betalas till en person som har t.ex. deltidsarbete, kortjobb, heltidsjobb i högst två veckor eller förkortad arbetsdag på grund av permittering. Höjningen av det skyddade beloppet gäller också företagare som får arbetsmarknadsstöd från FPA på grund av coronavirusepidemin.

Rörlighetsunderstöd för arbetsresor på mer än två timmar

Också villkoren för beviljande av rörlighetsunderstöd ändras. Understödet kan nu beviljas för arbetsresorna till ett heltidsarbete om den dagliga arbetsresan tur och retur överstiger två timmar i stället för tre timmar såsom tidigare. Rörlighetsunderstöd kan också betalas till en person som flyttar för att få arbete. Rörlighetsunderstödet är 33,66 euro per dag utan förhöjningar. Ändringen gäller från 12.6.2020.

Syftet med rörlighetsunderstödet är att göra det lättare att ta emot arbete utanför det egna pendlingsområdet. Understödet är avsett för kostnaderna för arbetsresor eller för kostnader som föranleds av flyttning närmare arbetsplatsen.

Avsikten med ändringarna är att stödja mottagande av säsongsarbete och rörlighet som är kopplad till var det finns arbete att få samt att förbättra stödtagarnas ekonomiska situation i de undantagsförhållanden som råder under coronavirusepidemin. Ändringarna gäller fram till 31.10.2020.

Ytterligare information för kunderna: