Företagare kan få arbetsmarknadsstöd till slutet av året

FPA har kunnat betala företagare arbetsmarknadsstöd sedan mitten av mars om företagsverksamheten har drabbats av coronaepidemin. Rätten till stödet fortsätter till 31.12.2020.

Företagare har rätt till arbetsmarknadsstöd från FPA fram till 31.12.2020 om arbetet på heltid i företaget har upphört eller om inkomsterna har minskat till följd av coronaepidemin. Arbetsmarknadsstödet kan beviljas oberoende av bolagsform och man behöver inte avsluta företagsverksamheten. Den retroaktiva ansökningstiden för stödet är 3 månader.

Om behovet av stöd fortsätter efter 1.7.2020

TE-tjänster kontaktar företagare som på grund av coronaepidemin inte ännu har blivit sysselsatta på nytt med sin företagsverksamhet eller vars situation inte i övrigt har ändrat från 1.7 för att utreda deras situation. Vid behov ger TE-tjänster FPA ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd. 

Om företagaren nyligen har kontaktat TE-tjänster och uppgifterna är uppdaterade, kan TE-tjänster också ge ett utlåtande utan att kontakta företagaren.

I utlåtandet får FPA uppgift om huruvida villkoren för utbetalning av stödet uppfylls också från 1.7. Vid behov kontaktar FPA företagaren och begär en uppskattning av inkomsterna av företagsverksamheten för den tid som utlåtandet gäller. Om företagarens arbetslöshet fortsätter ska han eller hon dessutom regelbundet fylla i anmälan om arbetslöshetstid i FPA:s e-tjänst.

Nya sökande ska först anmäla sig hos TE-tjänster

Företagare som inte tidigare har ansökt om temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare men som nu vill ansöka om det ska först anmäla sig som arbetslösa arbetssökande hos TE-tjänster. Därefter kan företagaren fylla i en ansökan om arbetslöshetsförmån i FPA:s e-tjänst. I ansökan ska företagaren ge en uppskattning av de genomsnittliga inkomsterna av företagsverksamheten för den tid som ansökan gäller.

Om företagaren har inkomster samordnas de med arbetsmarknadsstödet. Sedan 1.6. har företagare kunnat tjäna 500 euro vid sidan av stödet utan att detta minskar arbetslöshetsförmånen. Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner har höjts temporärt, och det kommer att återgå till 300 euro i början av november.

Mer än 32 000 stödtagare under våren

I april och maj fick sammanlagt ungefär 32 600 företagare arbetsmarknadsstöd. En tredjedel av stödtagarna var från Nyland och hälften av företagarna var över 45 år. Bland stödtagarna fanns något flera kvinnor än män. Fram till slutet av maj har FPA betalat ut nästan 35,5 miljoner euro i arbetsmarknadsstöd för företagare.

Närmare information för kunderna: