Har du fått en studieplats? Ansök om studiestöd och bostadsbidrag i tid

Det lönar sig för studerande som inleder nya studier att ansöka om studiestöd och allmänt bostadsbidrag i tid. Man ska ansöka om studiestöd och bostadsbidrag separat.

En ny studerande kan ansöka om studiestöd när han eller hon har bekräftat sin studieplats. Om man ska bekräfta att man tar emot studieplatsen lönar det sig att göra ansökan om studiestöd genast efter att man har meddelat att man tar emot platsen. Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Det lönar sig att ansöka om studiestöd för hela studietiden på en gång.

Det går att ansöka om studiestöd även om den studerande ännu inte har en bostad på studieorten. När man har fått en studiebostad ska man göra en flyttanmälan, till exempel på adressen posti.fi/flyttanmalan. FPA kontrollerar den studerandes boende efter att höstens första studiepenning har betalats ut.

Vet du redan hur du kommer att bo på hösten? Ansök om allmänt bostadsbidrag nu

Det lönar sig för den studerande att ansöka om bostadsbidrag direkt när han eller hon har ett hyresavtal och när inkomsterna och boendeutgifterna på hösten samt övriga omständigheter kring boendet är kända. Studerande under 18 år som flyttar självständigt till en hyresbostad kan ansöka om bostadsbidrag efter att de fått beslut om studiestöd.

Bostadsbidrag kan beviljas fr.o.m. 1.8 om hyresavtalet träder i kraft 1.8 och de som hyr bostaden har flyttat dit inom augusti. Dessutom ska ansökan vara framme hos FPA före utgången av september.

Allmänt bostadsbidrag beviljas gemensamt för hela hushållet. En av personerna i hushållet ska ansöka om bidrag för hela hushållet. Till samma hushåll hör par som bor ihop eller nära släktingar (mor- och farföräldrar, föräldrar och barn) som bor i samma lägenhet samt personer som har hyrt en bostad med gemensamt hyresavtal. Inkomsterna för samtliga personer i hushållet inverkar på möjligheterna att få bidrag. Som hushållets inkomster beaktas förvärvsinkomster, kapitalinkomster och flera förmåner, till exempel studiepenning. Studielån beaktas ändå inte som inkomst.

Hyresavtalet ska fogas till ansökan. Ett hyresavtal behövs också när den som ansöker bor i en studentbostad. Hyresavtalet behöver ändå inte lämnas in om FPA får hyresavtalsuppgifterna elektroniskt av hyresvärden. Se vilka hyresvärdar som elektroniskt skickar hyresavtalsuppgifter till FPA.

De som studerar utomlands eller på Åland kan få bostadstillägg till studiestödet. Bostadstillägget betalas också till dem som i Finland studerar på en avgiftsbelagd utbildning vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och bor på läroanstaltens elevhem. Man ska ansöka om studiestödets bostadstillägg samtidigt som man ansöker om studiestöd.

Det lönar sig att ansöka på nätet

Med FPA:s beräkningsprogram kan studerande ta reda på vilka stöd de har möjlighet att få och hur mycket. Om du är osäker på vilka stöd en studerande kan få, lönar det sig att först kolla webbsidan Vilka stöd kan man få.

Det är möjligt att göra både studiestödsansökan och ansökan om bostadsbidrag via FPA:s e-tjänst, www.fpa.fi/etjanst. Även bilagor kan lämnas in via e-tjänsten.

En studerande som får både allmänt bostadsbidrag och studiestöd måste följa med hur årsinkomstgränsen för studiestöd uppfylls samt månadsinkomsten som inverkar på bostadsbidraget. Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om ditt hushålls inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad jämfört med inkomsterna i det tidigare beslutet. Ändringar i inkomsterna ska meddelas omedelbart. Innan du ansöker om en justering av bostadsbidraget kan du vid behov försäkra dig om att en justering av bidraget är nödvändig genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 221.

På FPA:s webbplats finns en funktion som visar aktuell information om handläggningstider av ansökningar per förmån. Funktionen ger en uppskattning av när ansökan behandlas. Via e-tjänsten kan man kolla handläggningssituationen för sin ansökan.

Behöver du tolkning för studierna i höst på grund av funktionsnedsättning?

Ansök om rätt till studietolkning genast när du har fått ett beslut om studieplats. Kom också ihåg att beställa studietolk i tid!

Närmare information för medierna:

Studiestöd:

ansvarig planerare Ilpo Lahtinen, tfn 040 576 4479

fornamn.efternamn@fpa.fi

Allmänt bostadsbidrag:
planerare Mirja Peltonen, tfn 0400 899 030
fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information för studerande: