På sommaren får många studerande en uppmaning om att ansöka om justering av bostadsbidraget

FPA justerar det allmänna bostadsbidraget när det har gått ett år sedan det beviljades eller senast justerades. Den som har bostadsbidrag ska själv ansöka om justering. Det lönar sig att lämna in ansökan om justering i god tid, så att det inte blir något avbrott i utbetalningen.

Det allmänna bostadsbidraget beviljas tills vidare, men det justeras minst en gång om året. En årsjustering görs när det har gått ett år sedan det allmänna bostadsbidraget beviljades eller senast justerades. Många studerande har fått sitt senaste beslut om bostadsbidrag i augusti–september 2019.

FPA skickar en påminnelse om årsjusteringen per brev cirka en månad före justeringstidpunkten. Det går enklast att ansöka om justering i e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst. Ett annat alternativ är att fylla i ansökan om allmänt bostadsbidrag AT 1r (pdf) .

Ansökan om justering ska lämnas in så snart som möjligt. Om den årliga justeringen av bostadsbidraget exempelvis ska göras 1.8.2020 ska ansökan om årsjustering vara hos FPA senast 15.7.2020. I brevet från FPA anges datum för när ansökan om justering senast ska lämnas in. Om mottagaren inte ansöker om justering i tillräckligt god tid dras bostadsbidraget in.

Aktuellt med mellanjustering om omständigheterna förändras

Om omständigheterna för kunden eller medlemmarna i hans eller hennes hushåll förändras ska bidraget justeras redan före årsjusteringen. Det är då fråga om en mellanjustering.

Mottagaren ska själv se till att också ansökan om mellanjustering blir inlämnad och utan fördröjning meddela FPA förändringar i omständigheterna. Innan man ansöker om en justering av bostadsbidraget kan man vid behov försäkra sig om att en mellanjustering av bidraget är nödvändig genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 230.

Närmare information för kunderna