Besluten och breven gällande utkomststöd omstruktureras

Från och med början av november får besluten och breven som gäller utkomststöd en ny layout. De nya besluten och breven är tydligare och mer överskådliga än tidigare. Omarbetningen har ingen inverkan på utkomststödet.

Folkpensionsanstalten (FPA) tar 30.10.2021 i bruk ett nytt system där besluten görs upp. I och med det nya systemet blir besluten och breven som gäller utkomststöd tydligare och mer överskådliga än tidigare. De viktigaste uppgifterna, så som själva avgörandet i ärendet, beloppet och utbetalningsdagen samt information om bilagor som behövs för fortsatt utbetalning, går enkelt att hitta direkt på första sidan. Det nya systemet är också lättare att använda för FPA:s förmånshandläggare.

I utvecklingsarbetet har man beaktat förslag som man fått av kunder och av personal inom socialvården i kommunerna.

Varken utkomststödets belopp eller betalningstidpunkten ändras

Omarbetningen har ingen inverkan på utkomststödet. Endast beslutets layout och den ordning i vilken informationen presenteras ändras. Förändringen gäller alla FPA:s utkomststödsbeslut, inklusive meddelanden om betalning av fakturor. Även layouten på de betalningsförbindelser som FPA beviljar ändras.

FPA använder sig av beslut och brev med det nya utseendet från och med början av november. För kunden syns förändringen i november eller genast därefter, när han eller hon får följande beslut om utkomststöd.

FPA handlägger redan nu sjukdagpenningsförmåner, handikappförmåner och statsgaranti i anslutning till vuxenutbildningsstödet i det nya systemet. Också FPA:s övriga förmåner kommer småningom att överföras till systemet.

Exempel på första sidan i det nya beslutet

Första sidan i det omstrukturerade beslutet om utkomststöd. Beslutet är tydligare än tidigare och det viktigaste står direkt i början

Läs mer