Chattbotten FPA-Folke hjälper nu också vid ansökan om föräldradagpenningar

FPA-Folke kan nu också svara på frågor om familjeledigheter och kan hjälpa till att fylla i ansökan om föräldradagpenning. Man kan fråga om vilka bilagor som behövs till ansökan eller hur man meddelar om arbete under föräldrapenningsperioden.

Chattbotten FPA-Folke svarar från och med juni 2022 på frågor som föräldrar har när de fyller i ansökan om föräldradagpenningar i MittFPA. Också Folkes finskspråkiga chattbotkollega Kela-Kelpo fortsätter hjälpa familjerna. Chattbottarna finns till hands dygnet runt, alla dagar under året.

FPA-Folke lär sig nytt varje dag

Kela-Kelpo och FPA-Folke har betjänat kunderna på webbplatsen fpa.fi och i e-tjänsten MittFPA sedan 2020.

I MittFPA hjälper Kela-Kelpo och FPA-Folke när man ansöker om föräldradagpenning och grundläggande utkomststöd. På fpa.fi ger chattbottarna allmän information om familjeförmåner, förmåner för studerande, det allmänna bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet. I år har chattbottarna i och med familjeledighetsreformen igen fått lära sig nya saker och fungerar som assistenter i samband med ansökan om föräldradagpenning.

FPA-Folke är snabb och ivrig att lära sig nytt. FPA:s kundservicespecialister går dagligen igenom de diskussioner som förts med FPA-Folke och använder materialet till att träna den artificiella intelligens (AI) som arbetar i bakgrunden så att FPA-Folke blir bättre på att svara på frågor.

AI-systemet har tränats också med hjälp av frågor som skickats till FPA. Utifrån frågorna har man identifierat de ämnen som det ställs mest frågor om och fått färdiga frågesatser att träna chattbotten med.

Tips för diskussion med FPA-Folke

Chattbottarna finns till hands dygnet runt, alla dagar under året. FPA-Folke svarar bäst på korta, koncisa frågor. Du kan försöka få svar på din fråga av FPA-Folke innan du ringer kundservicen. Chattbotten vet emellertid inte vem den diskuterar med så den kan inte ge råd som gäller individuella situationer. Skriv inte personuppgifter i chatten.

Med de här tipsen får du bäst hjälp av FPA-Folke:

  • Använd nyckelord, såsom föräldrapenning eller utkomststöd.
  • Skriv korta meningar.
  • Ställ bara en fråga åt gången.
  • Du kan fråga också sådant som du ogärna skulle fråga i telefon.
  • FPA-Folke är en bra FPA-ordbok. Kom ihåg att fråga om termerna.

Läs mer om chattbotten FPA-Folke: www.fpa.fi/chattbotten

Närmare information för medierna:

FPA, enheten för utveckling av serviceverksamheten

Ella Pitkäranta, utvecklingsspecialist, tfn 020 6356 130

fornamn.efternamn@fpa.fi