Föräldradagpenningar som betalas ut i enlighet med familjeledighetsreformen kan sökas stegvis fr.o.m. 1.5 – planera din föräldraledighet med hjälp av räknaren

Familjeledighetsreformen ändrar längden på och tidpunkten för föräldraledigheterna och de föräldradagpenningar som betalas för dem. Reformen gäller familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare. De nya dagpenningarna kan sökas stegvis från och med 1.5. FPA:s räknare kan användas som stöd vid planeringen av familjeledigheterna.

De föräldradagpenningar som betalas ut i enlighet med familjeledighetsreformen kallas särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldrapenning. Förmånerna gäller familjer där den beräknade tiden för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare samt familjer där ett adoptivbarn tas i vård tidigast 31.7.2022. Graviditets- och föräldrapenning som betalas till den förälder som föder barnet kan sökas 1.5.2022. Särskild graviditetspenning och föräldrapenning som betalas till den andra föräldern kan sökas från 1.8.2022. Förmånerna kan sökas i MittFPA.

Föräldrapenningsdagarna kan fördelas jämnt mellan föräldrarna – ökad flexibilitet underlättar vardagen

Antalet föräldrapenningsdagar är sammanlagt 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar fördelas ledigheterna jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan ta ut 160 vardagar. Den förälder som är gravid får dessutom graviditetspenning för 40 dagar innan perioden med föräldrapenning börjar. En förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen kvot till den andra föräldern eller till en annan person som vårdar barnet.

Föräldrapennigskvoterna efter reformen. Antalet föräldrapenningsdagar är sammanlagt 320 vardagar. En förälder som är gravid får dessutom 40 graviditetspenningdagar. Ledigheterna jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan ta ut 160 vardagar. En förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen kvot till den andra föräldern eller till en annan person som vårdar barnet.

Partiell föräldrapenning och föräldraledighet ger å sin sida flexibilitet i samordningen av arbete och familjeledighet och möjliggör till exempel deltidsarbete. En partiell föräldrapenningsdag förbrukar en halv dag av föräldrapenningskvoten.

Föräldrarna kan också i fortsättningen vara lediga samtidigt i 18 vardagar. Föräldrapenningsdagarna kan användas vid önskade tidpunkter tills barnet fyller två år eller det har gått två år sedan adoptivbarnet togs i vård. 

– Förmåner enligt den nya modellen kan sökas fr.o.m. maj med ett nytt interaktivt webbformulär. Visuellt innehåll och olika räknare gör det lättare för kunden att sköta sina ärenden på nätet. Information om förmånerna finns också i de nya moderskapsförpackningarna och i FPA:s lättlästa broschyrer för barnfamiljer, berättar Kiti Laitinen, chef för FPA:s förmåner för barnfamiljer.

Planera och diskutera familjeledigheterna hemma och på arbetsplatsen

Räknaren för graviditets- och föräldrapenningsdagar (på finska) underlättar planeringen av familjeledigheterna. Med räknaren kan man räkna ut för vilken tid man kan få graviditets- och föräldrapenning. Resultatet kan också användas när man diskuterar föräldraledigheterna med arbetsgivaren.

Föräldraledighetsreformen medför förändringar också på arbetsplatserna och rådgivningsbyråerna. FPA har producerat informationsmaterial som stöd för arbetsgivare och samarbetspartner.

– Rådgivningsbyråerna och arbetsplatserna har en stor och viktig roll i familjeledighetsreformen, eftersom familjerna via dem får information om ledigheterna. Familjeledigheterna fördelas fortfarande ojämnt mellan föräldrarna. Familjeledighetsreformen är inte en reform som kan genomföras enbart av FPA, utan det behövs en förändring i hela samhället för att familjeledigheterna i fortsättningen ska fördelas jämnare, säger Milla Vainio, kommunikationsspecialist vid FPA.

Information via olika kanaler under kampanjen Delad glädje är dubbel glädje

En flerspråkig reklamkampanj om familjeledighetsreformen inleds i början av maj. Under kampanjen sprids information via många olika kanaler och den har som mål att öka barnfamiljers och blivande barnfamiljers medvetenhet om familjeledighetsreformen och den flexibilitet som den medför för familjerna.

Den nya och den gamla lagen om familjeledigheter tillämpas parallellt fram till slutet av 2024. Den gamla lagstiftningen tillämpas om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022.

Pressmeddelande om familjeledighetsreformen på teckenspråk

Läs mer