FPA:s webbpublikation Mittiallt.fi har förnyats – I publikationen kan du läsa om vad social trygghet innebär i vardagen

FPA:s webbpublikation Mittiallt.fi erbjuder tips, kamratstöd och insikter om vad FPA:s förmåner och tjänster betyder i kundernas liv. Publikationen har förnyats i slutet av november.

Social trygghet kan ibland upplevas som något komplicerat, men det blir lättare att förstå vad det handlar om när saken beskrivs utgående från kundernas egna erfarenheter. Artiklarna på Mittiallt.fi behandlar allsidigt sådana frågor som gäller kundernas livssituationer, allt från barnfamiljers välbefinnande till pensionärers försörjning. I den senaste artikeln berättar den unga närvårdaren Senja om hur hon lidit av depression i flera år och om hur FPA:s ITU-kurser har varit till stor hjälp för henne. Läs artikeln här.

Utöver kundintervjuer publiceras på Mittiallt.fi artiklar med tips som anknyter till aktuella frågor, såsom den kommande familjeledighetsreformen eller ändringar i taxiresor som ersätts av FPA. På detta sätt påminner Mittiallt.fi kunderna om de rättigheter och skyldigheter de har i anslutning till den sociala tryggheten.

På Mittiallt.fi publiceras också de FPA-tips som har belönats med en förstaplats i tävlingen Årets klargörare. FPA-tipsen är korta informationssnuttar som riktar sig direkt till kunden och som innehåller råd som är presenterade på ett lättläst sätt. Teman för tipsen fås ur det dagliga livet. Informationen delas också i sociala medier.

Mittiallt.fi betjänar också FPA:s samarbetspartner med aktuellt och intressant innehåll som kan vara till hjälp när man betjänar de gemensamma kunderna.

Webbpublikationen är tvåspråkig. På finska heter den Elämässä.fi. Det går att lyssna på hela innehållet på webbplatsen både på finska och på svenska.

Webbpublikationen förnyades särskilt med tanke på mobilanvändare

Mittiallt.fi lanserades 2017 och betjänar över en miljon besökare per år. Publikationen förnyades i slutet av november i fråga om funktioner och utseende. Utseendet från fem år tillbaka uppdaterades, men samtidigt bibehölls de bekanta färgerna och bildvärlden.

Uppdateringen genomfördes särskilt med tanke på mobilanvändare, eftersom redan över 80 procent av besökarna använder webbplatsen med hjälp av en mobil enhet. Vid uppdateringen har man också fäst särskild vikt vid tillgängligheten.

Vid FPA koordineras Innehållsproduktionen och utvecklingen av Mittiallt.fi av chefredaktören Satu Kontiainen. För produktionen av Mittiallt.fi svarar Otavamedia, med Jenni Juntunen som ansvarig producent.

Läs mer