Nya instruktionsvideor och webbsidor om hur man sköter FPA-ärenden på nätet

FPA har publicerat nya instruktionsvideor och webbsidor med vars hjälp kunderna i lugn och ro kan bekanta sig med MittFPA, det vill säga FPA:s e-tjänst. Videorna och webbsidorna underlättar också arbetet för samarbetspartner som ger digitalt stöd. FPA deltar i den nationella veckan för digitalt stöd vars viktigaste budskap är uppmuntra oss alla att utveckla våra digitala färdigheter.

De nya videorna och webbsidorna har publicerats på fpa.fi och Youtube. Vid planeringen av videorna och webbsidorna har fokus lagts på att de ska vara klara och tydliga och göra det så lätt som möjligt för kunderna att lära sig hur man sköter ärenden i MittFPA.

Videorna är korta och instruktiva. I videorna förklaras på ett allmänt plan hur förstasidan i MittFPA fungerar, hur man gör ansökningar på nätet och hur man meddelar FPA förändringar som påverkar förmånerna. Under hösten publiceras det fler videor efter hand som arbetet med att förnya FPA:s e-tjänst framskrider.

Webbsidorna på fpa.fi är uppbyggda enligt samma struktur som sidorna i MittFPA, vilket gör det lättare för kunderna att orientera sig och följa instruktionerna. Särskild vikt har lagts vid mängden text på webbsidorna och vid att texten och ska vara klar och tydlig och strukturerad på ett åskådligt sätt. På webbsidorna finns det också svar på vanliga frågor om att sköta ärenden på nätet.

Videorna och webbsidorna får användas fritt av alla som arbetar med digitalt stöd

Vid planeringen och skapandet av videorna och webbsidorna har FPA använt sig av de analyser och den respons som finns gällande användningen av webbsidorna, respons från kunderna samt det kunnande om digitalt stöd som FPA:s kundservicespecialister har.

Vid planeringen har också behoven hos samarbetspartner som ger digitalt stöd beaktats. Videorna och webbsidorna riktar sig till exempelvis biblioteksanställda, frivilligarbetare inom olika organisationer och till alla som erbjuder sina kunder digitalt stöd. Videorna får användas fritt för digitalt stöd.

Webbsidorna och videorna kommer att utvecklas vidare också i fortsättningen utifrån kundernas och samarbetspartnernas önskemål och behov. Respons kan ges på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/ge-respons.

FPA deltar i den nationella veckan för digitalt stöd 30.8–3.9.2021

Veckan för digitalt stöd ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och det nationella nätverket för digitalt stöd 30.8–3.9.2021. FPA hör till nätverket och deltar i veckan, vars viktigaste budskap är att uppmuntra oss alla att utveckla våra digitala färdigheter.

Läs mer om veckan för digitalt stöd: Veckan för digitalt stöd - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

Läs mer