Poststrejken som varar från söndag till onsdag kan fördröja FPA-förmånerna

Poststrejken kan fördröja ansökningar och bilagor som kunderna skickar in till FPA. Framför allt utbetalningen av arbetslöshetsförmåner och utkomststöd kan fördröjas. Det lönar sig därför att göra ansökningarna i FPA:s e-tjänst.

Poststrejken börjar söndag 1.9 kl. 22 och upphör onsdag 4.9 kl. 24. Strejken gäller bland annat postutdelningen och posttransporter.

Strejken fördröjer också förmånsbeslut som FPA postar. Besluten syns ändå bland kundernas uppgifter i e-tjänsten.

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor via e-tjänsten. Där kan man också kontrollera handläggningsskedet för sin ansökan. Man loggar in på e-tjänsten med nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat. Vid FPA:s serviceställen får man handledning i användningen av e-tjänsten.

En kund som inte har möjlighet att sköta sina ärenden på nätet kan ringa FPA:s servicenummer och göra en ansökan eller anmäla arbetslöshetstid muntligt. Ansökningar kan också lämnas in på FPA:s serviceställen eller på samserviceställena. 

Närmare information för kunder