Regeringen föreslår temporär epidemiersättning för personer med utkomststöd

Regeringen föreslår en temporär epidemiersättning på 75 euro per månad som ska betalas under september–december till dem som fått grundläggande utkomststöd under coronatiden.

Regeringen har lämnat ett lagförslag till riksdagen om en temporär epidemiersättning. Lagen träder i kraft 1.8.2020.

Avsikten med epidemiersättningen är att stödja den ekonomiska ställningen för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i det fallet att restriktionerna i samband med coronavirusepidemin har orsakat extra kostnader.

Exempelvis restriktionerna gällande dagvård och utbildning orsakade extra kostnader för barnfamiljer, eftersom barnen åt hemma i stället för på vårdplatsen eller i skolan. Extra kostnader orsakades också av andra restriktioner, såsom den minskade kollektivtrafiken.

Epidemiersättningen påverkar inte beloppet av andra förmåner

Enligt regeringens förslag är beloppet av epidemiersättningen 75 euro per månad per person. Förmånen är skattefri. Den inverkar inte på utkomststödet eller på andra stöd.

Rätten till epidemiersättning gäller den som har fått grundläggande utkomststöd antingen en del av eller hela den tid som restriktionerna på grund av coronavirusepidemin tillämpas, dvs. 1.3–31.7.2020. Ett ytterligare villkor är att personen har fått grundläggande utkomststöd under föregående månad. Det här innebär att epidemiersättning betalas i september till dem som har fått grundläggande utkomststöd i augusti. I oktober betalas epidemiersättning till dem som fått grundläggande utkomststöd i september och så vidare.

Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna

Utbetalningsdagarna är:

  • ersättningen för september 16.10 
  • ersättningen för oktober 16.10 
  • ersättningen för november 16.11 
  • ersättningen för december 16.12.

För Ålands del fastställs utbetalningsdagarna senare, eftersom landskapsregeringen behandlar lagen separat.

Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna. Epidemiersättning behöver inte sökas separat, utan alla som har rätt till ersättningen får den automatiskt. FPA beviljar automatiskt ersättningen till alla som har rätt till den.

FPA informerar närmare om saken då behandlingen av lagen framskrider i riksdagen.

Meddelandet har uppdaterats 1.10 angående utbetalningsdagarna

Närmare information