Så här betjänar FPA i Hangö fr.o.m. 29.10

Från slutet av oktober utvidgas öppettiderna för servicestället i Hangö till två dagar. Samtidigt införs ett nytt servicesätt. På grund av ändringsarbeten är servicestället stängt 14–27.10.

I fortsättningen får kunderna vid servicestället i Hangö (adress) rådgivning så fort som möjligt efter att de kommit in. Kundservicen utreder vad kunden har behov av och hjälper kunden vidare.

En del kunder kan sköta sina ärenden självständigt eller med stöd från kundservicen vid kunddatorn. Kunderna får även hjälp i att sköta ärenden på webben om de har med sina egna mobilapparater och identifieringsverktyg.

Om kunden har många ärenden att reda ut, kan man boka tid åt kunden till servicestället eller telefonservicen. I fortsättningen slopas könumren som tidigare funnits på servicestället.

På grund av ändringsarbeten är servicestället stängt 14–27.10. Kunderna kan sköta sina ärenden per telefon och vid behov boka tid till telefonservicen. Kunderna kan även boka tid till servicestället i Ekenäs eller sköta ärenden vid servicestället i Karis.

Efter 29.10. är servicestället i Hangö öppet både på tisdagar och torsdagar kl. 9–12 och 13–15.

På en gång på bokad tid

När kunden bokar en tid, har FPA möjlighet att bekanta sig med kundens situation på förhand. Det lönar sig att boka tid särskilt om livssituationen ändras och man behöver råd i att ansöka om stöd. När man bokar tid slipper man köa.

Man kan boka tid till servicestället eller telefontjänsten. Om man bokar tid till telefontjänsten, ringer FPA:s kundservicesakkunniga upp kunden vid den avtalade tiden. Telefontjänsten är öppen må–fre kl. 9–16.

Man kan boka tid på webben  www.fpa.fi/tidsbokning eller genom att ringa FPA.

 

Närmare information för kunderna