Så här betjänar FPA i Kuopio fr.o.m. 22.10

Kunderna får rådgivning så fort som möjligt efter att de kommit in. Flera kunddatorer möjliggör självbetjäning och vid behov får kunden service på bokad tid. Servicesättet har provats under sommaren.

När kunden stiger in genom dörren, utreder kundservicen så fort som möjligt vad kunden har behov av och hjälper kunden vidare.

En del kunder kan sköta sina ärenden självständigt eller med stöd från kundservicen. I fortsättningen finns det 8 kunddatorer som kan användas för att sköta FPA-ärenden på webben. Kunderna får hjälp i att sköta ärenden på webben även om de har med sina egna mobilapparater och identifieringsverktyg.

Om kunden har många ärenden att reda ut, kan man boka tid åt kunden till servicestället eller telefonservicen. Personuppgifter behandlas alltid med tillförsikt och vid behov går man åt sidan för att diskutera privata ärenden. I fortsättningen slopas infopunkten och könumren som tidigare funnits på servicestället.

Det nya servicesättet har införts på flera av FPA:s serviceställen, t.ex. Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg och Tammerfors.

Servicestället i Kuopio är fortsättningsvis öppet mån–fre kl. 9–16.

På en gång på bokad tid

När kunden bokar en tid, har FPA möjlighet att bekanta sig med kundens situation på förhand. Det lönar sig att boka tid särskilt om livssituationen ändras och man behöver råd i att ansöka om stöd. När man bokar tid slipper man köa.

Man kan boka tid till servicestället eller telefontjänsten. Om man bokar tid till telefontjänsten, ringer FPA:s kundservicesakkunniga upp kunden vid den avtalade tiden. Telefontjänsten är öppen må–fre kl. 9–16.

Man kan boka tid på webben www.fpa.fi/tidsbokning eller genom att ringa FPA.

Närmare information för kunderna