Så här skyddas kunder och personal vid FPA:s serviceställen för smittorisk

På FPA:s serviceställen har man tagit i bruk handlingssätt som bidrar till att minska smittrisken. I fråga om ansiktsmasker följer FPA de nationella och regionala rekommendationerna. Man ska inte besöka servicestället om man har koronasymtom.

Kunder och personal skyddas för smittorisk på många sätt. Kunderna får inte vägledning nära varandra i kundsalen utan vägledning ges vid servicedisken. Vid största delen av serviceställena finns det säkerhetsglas eller droppskydd för att trygga avståndet mellan kunden och FPA:s anställda.

Kunderna påminns om god handhygien och det finns handdesinfektionsmedel som kunderna får använda. Dessutom påminns kunderna om att hålla ett säkert avstånd till andra. Vid behov begränsas möjligheten att komma in i kundsalen tillfälligt om det inte annars går att hålla säkerhetsavstånd.

Ansiktsmask kan användas i situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. Också på FPA:s serviceställen kan man använda egen ansiktsmask. Om man har koronasymtom ska man inte komma till servicestället.

Handlingssätt som minskar smittorisken:

  • vägledning ges inte nära varandra
  • skyddsglas eller droppskydd är i bruk
  • kunder påminns om handhygien och erbjuds handdesinfektionsmedel
  • kunder påminns även om säkerhetsavstånd
  • vid behov begränsas möjligheten att komma in
  • kunder kan använda egen ansiktsmask

FPA rekommenderar att kunderna sköter sina ärenden på nätet eller per telefon

Före epidemin var antalet kundbesök på serviceställena i genomsnitt 35 000 i veckan. I april sjönk antalet till cirka 7 500 besök i veckan. I juli ökade antalet besök till ungefär 15 000 per vecka. Under den första veckan i augusti var antalet besök cirka 16 000.

– Antalet besökare har ökat efter att restriktionerna har lättat och allmänheten har aktiverat sig  Det är bra att sköta sina FPA-ärenden i tid, men vi rekommenderar att det görs på nätet eller per telefon. På det sättet kan man undvika smittrisken, säger Petteri Taponen.

Per telefon kan man sköta samma ärenden som på serviceställena och vid behov får man också stöd för skötsel av ärenden i e-tjänsten.

Läs mer