Skatteåterbäring beaktas som inkomst i samband med utkomststöd

En skatteåterbäring som överstiger 50 euro inverkar på utkomststödet. I år betalas skatteåterbäringarna ut mellan juli och december. Merparten av återbäringarna betalas i augusti.

I år betalas skatteåterbäringarna ut mellan juli och december. De flesta kunder får sin återbetalning i augusti eller september. Återbäringarna kan inverka på utkomststödet.

I samband med utkomststödet beaktas den del av skatteåterbäringen som överskrider gränsen för små inkomster. Återbäringar som är mindre än 50 euro per person eller 100 euro per familj anses vara små. Om till exempel en person som bor ensam får 200 euro i skatteåterbäring i augusti inverkar 150 euro av skatteåterbäringen på utkomststödet för augusti. En stor skatteåterbäring kan inverka på utkomststödet i flera månader.

För skatteåterbäringarna som betalas ut i augusti fastställs beskattningen i juni. I de beslut om utkomststöd som FPA fattat innan dess kan skatteåterbäringarna ha beaktats utifrån uppgifterna i den pågående beskattningen. Om den skatteåterbäring som en kund får är större än vad man räknat med utifrån den pågående beskattningen justerar FPA beslutet om utkomststöd och då minskas stödbeloppet.

Om skatteåterbäringen blir mindre än vad man räknat med utifrån uppgifterna i den pågående beskattningen, och ett för stort återbäringsbelopp har beaktats i beslutet om utkomststöd, ska kunden ansöka om justering av stödet hos FPA. Kunden måste också begära justering av beslutet om utkomststöd om utbetalningsdatumet för återbäringen ändras. Anvisningar och information om justeringen finns i det beslut som kunden har fått.

Endast den återbäring som återstår efter indrivning påverkar stödet

Om skatteåterbäringen eller en del av den drivs in för avbetalning på en skuld som är föremål för utsökning, påverkas utkomststödet endast av den del av återbäringen som återstår efter utsökningen. Om hela skatteåterbäringen utmäts inverkar återbäringen inte på utkomststödet.

Om din skatteåterbäring drivs in för avbetalning på en skuld som är föremål för utsökning, påverkas utkomststödet endast av den del av återbäringen som återstår efter utsökningen. Om hela skatteåterbäringen utmäts inverkar återbäringen inte alls på utkomststödet.

Om du har fått ett utkomststödsbeslut, där skatteåterbäringen har beaktats som inkomst, men återbäringen sedan utmäts, justerar FPA beslutet. Lämna in ett beslut om utmätning av skatteåterbäringen till FPA. Du kan ansöka om beslutet via utsökningsmyndighetens e-tjänst. Alternativt kan du lämna in en ärendeförteckning som du kan begära av kundservicen hos utsökningsverket.

Närmare information