Uppskattad serviceform införs på FPA:s serviceställen i huvudstadsregionen

I vår börjar alla FPA:s serviceställen i huvudstadsregionen betjäna kunderna på ett nytt sätt, där kunderna möts och får råd genast vid entrén. Samtidigt ökar antalet kunddatorer och könummer slopas.

Den nya serviceformen har redan införts på fem serviceställen i huvudstadsregionen. När kunden stiger in genom dörren, tar FPA:s kundservicesakkunniga så fort som möjligt reda på vad kunden har behov av och hjälper kunden vidare.

– Vi har fått tack för att vi hälsa kunderna välkomna vid dörren och står bredvid och hjälper i stället för att sitta bakom ett bord eller en glasvägg, säger Matti Kujala, som är chef för FPA:s kundserviceenhet i huvudstadsregionen.

En del kunder klarar av att sköta sina ärenden på serviceställets datorer, andra behöver mera individuell service. Vid behov får kunden hjälp med att boka en tid till servicestället eller telefonservicen. Antalet servicetider som kunder kan boka på förhand har märkbart ökats. Utgångspunkten är att kvaliteten på servicen ska bli bättre.

Inga köer i Östra centrum

Huvudstadsregionens två största serviceställen finns i Kampen och Östra centrum. I Östra centrum infördes den nya serviceformen redan i höst. Tack vare det uppstår det inga köer längre och servicen är smidigare, eftersom kunden genast får hjälp i att sköta sitt ärende.

– På servicestället i Kampen har vi inte ännu börjat betjäna på det nya sättet, och där kan det fortfarande bildas en kö på upp till två timmar. I Östra centrum behöver man oftast vänta på hjälp bara en liten stund.

I Östra centrum finns det varje dag cirka 30 kundservicesakkunniga och där finns även 40 datorer som kunderna får använda. Kön är oftast kort och hotsituationer uppstår sällan. Det väsentliga är att det finns tillräckligt många kunddatorer och kundservicesakkunniga, att kunderna får aktivt hjälp och att serviceställets utrymmen är planerade med hjälp av servicedesign.

Kunddatorer möjliggör självbetjäning

I takt med förnyelsen kommer antalet kunddatorer på serviceställena att öka. Kunderna kan använda datorerna gratis för att sköta FPA-ärenden. Kunderna behöver inte boka dem på förhand, och vid behov får man hjälp i att sköta sitt ärende på webben.

I Östra centrum finns 40 kunddatorer, vilket har lett till ett nästan papperslöst ansökningssätt. I och med förändringen fördubblas antalet kunddatorer; sammanlagt kommer det att finnas 130 datorer.

– De långa väntetiderna förorsakade tidigare mycket missnöje. Nu är stämningen lugnare. Det är en bra sak både för kunderna och våra arbetstagare, säger Matti Kujala.

Närmare information för kunderna