Utkomststödskunderna får temporär epidemiersättning under slutet av året – ersättningen behöver inte sökas separat

Temporär epidemiersättning betalas under slutet av året till de utkomststödskunder som fått grundläggande utkomststöd under coronatiden. Alla som har rätt till ersättningen får den automatiskt av FPA.

Riksdagen har i dag godkänt lagen om temporär epidemiersättning. Lagen ska ännu stadfästas av presidenten.

Epidemiersättningen är ett stöd för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt på grund av att restriktionerna i samband med coronavirusepidemin har orsakat extra kostnader. Beloppet av epidemiersättningen är 75 euro per person och månad. Förmånen är skattefri. Den inverkar inte på utkomststödet eller på andra stöd.

Ersättningen betalas för fyra månader (september–december). Den första utbetalningsdagen är 16.10. Ersättningarna för september och oktober betalas ut samma dag. Ersättningen för november betalas ut 16.11 och ersättningen för december 16.12.

För Ålands del fastställs utbetalningsdagarna senare, eftersom landskapsregeringen behandlar lagen separat.

Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna

Rätten till epidemiersättning gäller den som fick grundläggande utkomststöd antingen en del av eller hela den tid som restriktionerna på grund av coronavirusepidemin tillämpades, dvs. 1.3–31.7.2020. Ett ytterligare villkor är att personen har fått grundläggande utkomststöd månaden före utbetalningsmånaden. Det här innebär att epidemiersättning betalas i september till kunder som har fått grundläggande utkomststöd i augusti. Ersättningen för oktober betalas till dem som har fått grundläggande utkomststöd i september och så vidare.

Ingen separat ansökan behövs och ändringen kräver inga åtgärder av kunderna. Alla som har rätt till epidemiersättningen får den automatiskt av FPA.

Närmare information för kunder