Ändringar i vårdarrangemangen för barn under sommaren ska anmälas till FPA

Familjer som får stöd för privat vård av barn ska meddela FPA om vårdarrangemangen ändras under sommaren. Det går enkelt att göra anmälan på nätet.

Det lönar sig att göra anmälan om ändringar i vårdarrangemangen så tidigt som möjligt, så att FPA inte betalar ut för mycket stöd. Vanliga förändringar i vårdarrangemangen under sommaren och i början av hösten är

  • ändringar i vårdtiden
  • ändringar i vårdavgiftens belopp
  • byte av vårdplats eller vårdare
  • att man börjar i kommunal småbarnspedagogik
  • att man börjar i förskola.

Anmälan kan göras genom att skicka ett meddelande i FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. Alternativt kan man ringa FPA.

Om vårdarrangemangen inte ändras på något sätt under sommaren eller i början av hösten behöver ingen anmälan göras. Anmälan behövs inte heller om barnet är i kommunal dagvård eller om familjen får stöd för hemvård av barn.

Ändringar i vårdarrangemangen kan inverka på stöd för privat vård av barn

FPA betalar ut stöd för privat vård av barn utifrån ett giltigt vårdavtal högst till beloppet av den överenskomna vårdavgiften. Stödet betalas alltid direkt till vårdaren.

Om vårdtiden för barnet ändras kan FPA fortsätta att betala ut stöd för privat vård av barn ifall föräldrarna och vårdaren har kommit överens om att vårdavgiften fortsättningsvis tas ut minst till beloppet av stödet. Det här betyder, att även om man skulle ta bort familjens självriskandel från vårdavgiften så kan utbetalningen av stödet till vårdaren fortsätta normalt.

Närmare information för kunder