Eventuella defekter i mjukisdjuret i moderskapsförpackningen 2021 – FPA ber kunderna kontrollera produkterna

Enstaka mjukisdjur med motivet sengångare som ingår i moderskapsförpackningen 2021 har konstaterats ha ett tillverkningsfel som äventyrar säkerheten. Utifrån Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) beslut har man beslutat att dra tillbaka produkten från försäljning och annan distribution. Beslutet gäller ett parti av produkten. Eventuella defekta produkter ersätts med andra mjukisdjur.

Genom Säkerhets- och kemikalieverkets beslut dras mjukisdjuret i moderskapsförpackningen 2021 bort från marknaden. Vid normal användning av leksaken kan det bildas en öppning i sömmen på den och genom öppningen kan barnet komma åt vadden inuti. Det är fråga om enstaka exemplar av en produkt som tillverkats av Tactic Games Oy och ett av de partier som levererats till FPA. Nya mjukisdjur med motivet sengångare kommer inte att distribueras till kunderna.

Mjukisdjuren har levererats till kunder som fått moderskapsförpackningen 2021. De kunder som fått mjukisdjuren ombeds kontrollera den mottagna produkten. Det gäller ett produktparti med beteckningen 56798/09-2020. Uppgiften om produktpartiet finns på lappen med skötselråd som är insydd i sidosömmen. Om produkten är felaktig kan kunderna kontakta distributören av FPA:s moderskapsförpackning, dvs. Finlands bibliotekstjänst Ab, för att begära en ersättande produkt. Endast felaktiga produkter byts ut. Om det inte är något fel på produkten är det inte nödvändigt för kunden att kontakta distributören.

Säkerheten är ett av huvudkriterierna vid upphandlingen av produkter till moderskapsförpackningen.

– Tillsammans med myndigheterna följer vi noga de bestämmelser som gäller för produkterna och vi kräver testrapporter om leksakerna redan i anbudsskedet, eftersom säkerheten är särskilt viktig i samband  en sådan produkt. Tyvärr har enstaka produkter haft tillverkningsfel som inte har kunnat upptäckas vid stickprov eller vid förpackning av produkterna till kunderna. Vi har krävt sedvanliga testrapporter för produkten och i dessa tester har detta fel inte upptäckts, säger Veera Petäjä, planerare för familjeförmåner.

Företag som levererar produkter till moderskapsförpackningen ingår ett skriftligt avtal med FPA där de förbinder sig till produktsäkerheten. Produkterna i moderskapsförpackningen och deras tillverkningsmaterial ska uppfylla de krav som lagstiftningen i EU och Finland ställer på säkerheten.

FPA delar varje år ut cirka 30 000 moderskapsförpackningar som sammanlagt innehåller över en miljon produkter.

Säkerhets- och kemikalieverkets beslut grundar sig på konsumentsäkerhetslagen 920/2011.

Närmare information:

Mjukisdjur med sengångare som motiv

Om den moderskapsförpackning som du har fått innehåller en defekt produkt ska du kontakta distributören Finlands bibliotekstjänst Ab: asiakaspalvelu@kirjastopalvelu.fi eller tfn 09 584 0440. Du får en ny felfri produkt i stället. Om du har andra frågor om moderskapsförpackningen kan du ringa servicenumret för barnfamiljer.