FPA är samarbetspartner till Helsinki Pride även år 2021

FPA är officiell samarbetspartner till Helsinki Pride, Finlands största människorättsevenemang.

Helsinki Pride ordnas 28.6‒4.7.2021 och FPA deltar i evenemanget för sjätte gången. Sedan 2019 har FPA varit officiell samarbetspartner till evenemanget.

Helsinki Pride ordnas även i år som ett så kallat hybridevenemang. Fysiska sammankomster ordnas inom ramarna för de aktuella myndighetsrekommendationerna. På grund av epidemiläget ordnas inget Pride-tåg.

Deltagandet i Helsinki Pride är en del av FPA:s arbete för jämställdhet, likabehandling och ansvarsfullhet. FPA vill också uppmuntra andra organisationer inom den offentliga förvaltningen att delta i evenemanget.

Helsinki Pride är det största människorätts- och kulturevenemanget i Finland. Evenemanget ordnas av Helsinki Pride -yhteisö ry. Pride-evenemang har ordnats i Finland sedan 1975.

FPA:s regnbågsnätverk firar Pride-samarbetet

FPA har också ett internt regnbågsnätverk för sina anställda, vilket grundades i samband med Pride 2019. I nätverket ingår redan över 50 FPA-anställda.

‒ För de anställda som hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet betyder deltagandet i Pride att FPA som arbetsgivare offentligt ställer sig bakom likabehandling och verkligen förbinder sig att arbeta för jämlikhet. Vi som är med i FPA:s regnbågsnätverk är glada att få delta i Pride-veckan och fira mänskliga rättigheter, säger Kaaren Erhola som är verksamhetsledare för FPA:s regnbågsnätverk.

FPA deltar också i verksamhet som ordnas av statsrådets nätverk för regnbågssamarbete.