Från 29.5.2021 kan befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld sökas via e-tjänsten

Privatpersoner kan i fortsättningen ansöka om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld i FPA:s e-tjänst.

Hittills har man kunnat ansöka om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld hos FPA endast med en pappersblankett eller muntligt genom att ringa indrivningscentret. I fortsättningen kan ansökan göras också i e-tjänsten MittFPA. Genom att erbjuda den här möjligheten vill FPA betjäna kunderna ännu bättre än tidigare och göra det enklare för dem att sköta sina ärenden hos FPA. 

Jämfört med en pappersansökan går det lättare och snabbare att göra en ansökan i e-tjänsten, då man inte behöver posta eller skanna ansökan.

I ansökan hämtas automatiskt sådana uppgifter som FPA redan har tillgång till och som behövs för handläggningen av ansökan. Utöver dessa uppgifter ska den sökande uppge om han eller hon har andra inkomster.

– Uppgifter om den sökandes barn hämtas automatiskt. I det här skedet visas inkomsterna dock inte i ansökan, utan kunden informeras om vilka inkomster FPA får uppgifter om till exempel från inkomstregistret och vilka uppgifter kunden inte behöver uppge i ansökan, berättar Sinikka Kyyrönen indrivningsteamet vid FPA:s gruppen för juridiska tjänster. 

I ett senare skede kommer ytterligare integrering med bakgrundstjänster att genomföras, varvid ansökan kompletteras med uppgifter om FPA-förmåner och de inkomster som finns i inkomstregistret.

Ansökan fungerar på ett interaktivt sätt. Kunden svarar på en fråga i taget och kommer vidare till nästa steg.

– Den nya ansökan om betalningsbefrielse leder kunden vidare steg för steg på ett interaktivt sätt. Ansökan är tillgänglig och fungerar också på mobila enheter. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk, och vid de fält som ska fyllas i ges anvisningar om i vilken form uppgiften ska lämnas, fortsätter Kyyrönen.

Ansökan gäller cirka 19 000 personer som har underhållsbidragsskuld som drivs in av FPA.

Det snabbaste sättet för kunden att ansöka om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld är att göra det med den nya ansökan i MittFPA. Den som vill kan även i fortsättningen göra ansökan på en pappersblankett (LC1r) och skicka den med bilagor per post till adressen Indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA. Vid behov kan kunden ringa till indrivningscentret på numret 020 634 4940 (mån–fre kl. 9–16) eller skicka ett meddelande via e-tjänsten. 

1.6. Pressmeddelande har modifierats för mindre stavfel och mottagare antalet.

Läs mer