Moderskapsförpackningen 2022 börjar delas ut – innehåller nytt följebrev

De första moderskapsförpackningarna av årets modell skickas till kunderna den här veckan. I vanliga fall har de sista förpackningarna från föregående år tagit slut först på våren. Det nya följebrevet innehåller tips för hur man klär barnet och hur man förlänger produkternas livslängd.

De första moderskapsförpackningarna av årets modell skickas till kunderna redan den här veckan. Den nya förpackningen börjar delas ut vid lite olika tidpunkter varje år, eftersom antalet ansökningar om moderskapsunderstöd varierar från år till år. I år börjar den nya förpackningen delas ut förhållandevis tidigt, vilket beror på att födelsetalen har gått upp.

Två tredjedelar av dem som ansöker om moderskapsunderstöd väljer moderskapsförpackningen och en tredjedel väljer den penningsumma på 170 euro som är ett alternativ till moderskapsförpackningen. I år innehåller moderskapsförpackningen sammanlagt 43 olika produkter. Vid valet av produkter har man lagt vikt vid produkternas livslängd och kvalitet.

Nytt följebrev

Innehållet i moderskapsförpackningen har uppdaterats. Också följebrevet är nytt. I brevet finns en bild på en termometer och tips för hur man klär barnet för olika väder. I upphandlingsprocessen och vid valet av produkter till moderskapsförpackningen har hållbarhetsaspekten beaktats. Hållbarhetsaspekten betonas också i brevet, som innehåller tips för hur produkternas livslängd kan förlängas. I brevet finns också QR-koder till webbpublikationen Mittiallt.fi, där man kan hitta tips om textilvård och textilåtervinning.

En nyhet är att brevet också innehåller information om föräldradagpenningarna. Med hjälp av infografer beskrivs både den nuvarande modellen för föräldradagpenningar och den nya modell som tas i bruk efter att familjeledighetsreformen trätt i kraft 1.8.2022.

Följebrevet i moderskapsförpackningen når årligen cirka 30 000 familjer.

Barnets första bok på samiska

Samiskspråkiga kunder som har rätt till förpackningen kan för första gången beställa den samiska versionen av barnets första bok Glädjedroppar! (på samiska Illu rišaida!, Ilo riškáttâl! och Rämm kuäškknjâst!). Också de som fått moderskapsförpackningen 2020 och 2021 kan undantagsvis beställa den samiska boken i efterhand. I samband med beställningen kontrolleras att familjen har fått beslut om moderskapsunderstöd och att man valt att få moderskapsförpackningen i stället för penningsumman.

Beställningen kan göras via FPA:s samiskspråkiga telefon- eller distansservice eller genom att skicka e-post till adressen saame@kela.fi.

Läs mer