Över hälften av alla finländare använder Mina Kanta-sidor – antalet besökare har ökat särskilt under coronatiden

Mina Kanta-sidor blir allt populärare, visar besökarstatistiken. I fjol användes webbtjänsten nästan 21 miljoner gånger. Under coronapandemin har sidorna blivit ännu populärare.

Under 2019 användes Mina Kanta-sidor av sammanlagt 2,4 miljoner finländare. Antalet besök ökade kraftigt och var hela en fjärdedel större än föregående år. Under våren har ökningen fortsatt i allt snabbare takt.

– Man kan säga att Mina Kanta-sidor har rotat sig i finländarnas liv, och coronasituationen har sannolikt ökat antalet besök, säger Mari Holmroos som är kundrelationsansvarig för Mina Kanta-sidor på FPA.

På basis av användarundersökningarna använder medborgarna Mina Kanta-sidor för att läsa sina hälsouppgifter, kolla laboratoriesvar och förnya recept.

Undantagsförhållandena accentuerar de digitala tjänsternas betydelse

I mars i år var antalet besök på Mina Kanta-sidor sammanlagt 2,3 miljoner. Ökningen är påtaglig jämfört med fjolåret, då antalet besök i medeltal var 1,7 miljoner per månad.

Enligt Holmroos har nyhetsrubrikerna om coronaviruset lett till tydliga toppar i besökssiffrorna. I dag vill folk ha omedelbar tillgång till information. 

– Finländarna är mer intresserade av hälsofrågor än någonsin. Med hjälp av de digitala tjänsterna går det att sköta ärenden hemifrån, och många vill undvika onödiga läkarbesök just nu, säger Holmroos.

Också äldre använder Mina Kanta-sidor

Nästan 60 procent av 18–65-åringarna använde Mina Kanta-sidor under 2019. Bland personerna över 65 år var andelen 44 procent.

– Också äldre har på ett glädjande sätt börjat använda Mina Kanta-sidor. Också de kan ha stor nytta av tjänsten, särskilt om de ofta anlitar hälso- och sjukvården. På Mina Kanta-sidor finns hälsouppgifterna i säkert förvar, och man behöver inte spara papper i hemmet på samma sätt som tidigare, säger Holmroos.

På Mina Kanta-sidor är uppgifterna väl skyddade. – Utomstående kan inte se en annan persons hälsouppgifter, påminner Holmroos.

Mina Kanta-sidor är en tjänst som utvecklas – nya egenskaper på väg

Mina Kanta-sidor som riktar sig till medborgarna är en webbtjänst där var och en kan se vilka uppgifter som dokumenterats inom hälso- och sjukvården om honom eller henne och hans eller hennes medicinering. I maj var det 10 år sedan Mina Kanta-sidor infördes. Kanta-tjänsterna utvecklas aktivt.

Bland annat får medborgarna i allt större utsträckning tillgång till uppgifter om ögonhälsa via Mina Kanta-sidor, när de stora optikerstationerna i branschen har anslutit sig till Kanta. För socialvårdsuppgifternas del pågår ett omfattande reformarbete, eftersom de här uppgifterna i framtiden kommer att finnas på Mina Kanta-sidor.

Vårdnadshavarnas rätt att se uppgifter om minderåriga barn på Mina Kanta-sidor utvidgas till barn över 10 år. Detta förutsätter dock vittgående förändringar i social- och hälsovårdens patientdatasystem och verksamhetsmodeller. Målet är att de första hälso- och sjukvårdsenheterna ska införa det nya verksamhetssättet under detta år. 

Mer information:

Kundtjänst för medborgarna: asiakaspalvelu@kanta.fi

Mer information för yrkesutbildade personer: kanta@kanta.fi