Så här påverkar coronavirussituationen barnavårdsstöden

Undantagssituationen som beror på coronaviruset kan leda till förändringar i barnfamiljernas vardag. FPA strävar efter att fortsätta betala ut förmånerna i enlighet med de beslut som är i kraft. FPA kan inte betala ut stöd för hemvård av barn eller stöd för privat vård av barn till familjen om barnet har en kommunal dagvårdsplats, även om barnet inte är på vårdplatsen.

Många har frågat FPA om det är möjligt att få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd om daghemmet stängs och barnet därför vårdas hemma. FPA kan inte betala ut hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd till familjen om barnet har en kommunal dagvårdsplats, även om barnet inte är på vårdplatsen.

Om ett barn är i privat dagvård betalar FPA ut privatvårdsstöd utifrån ett giltigt vårdavtal högst till beloppet av den överenskomna vårdavgiften. Detta beror på den lagstiftning som tillämpas och FPA har inte prövningsrätt gällande detta. Familjen har inte rätt till privatvårdsstöd för den tid familjen inte behöver betala vårdavgift. Då dagvårdsplatsen stängs tillfälligt uppstår i regel inte ett avbrott i vårdavgifterna. Att dagvårdsplatsen tillfälligt stängs inverkar därför inte på privatvårdsstödet.

Deltidsarbete på grund av vård av barn

Om en förälder arbetar deltid på grund av vård av barn kan familjen ansöka om flexibel eller partiell vårdpenning. Flexibel vårdpenning kan beviljas för vården av ett barn under 3 år och partiell vårdpenning för vården av ett barn i årskurs 1 och 2. För att flexibel eller partiell vårdpenning ska kunna beviljas förutsätts det att den förälder eller vårdnadshavare som vårdar barnet arbetar i genomsnitt högst 30 timmar per vecka. Stödet beviljas för minst en månad i gången. Stödperioden behöver inte börja från månadens början.

Man kan inte få flexibel eller partiell vårdpenning om den som ansöker om stödet inte har några arbetstimmar alls under den tid för vilken stödet söks. Då lönar det sig att utreda om familjen till exempel har rätt till hemvårdsstöd.

Om den som får flexibel eller partiell vårdpenning är frånvarande från arbetet över fyra veckor i ett streck av annan orsak än semester, drar FPA in vårdpenningen från början av frånvaron. Korta eller enstaka frånvaroperioder från arbetet inverkar ändå inte på utbetalningen av vårdpenning om arbetstidsvillkoret i övrigt uppfylls.

Närmare information för kunderna