De flesta förmåner som är bundna till folkpensionsindex förblir oförändrade år 2019

Största delen av FPA:s förmåner betalas nästa år ut med samma belopp som i år. Riksdagen har emellertid beslutat att höja beloppen av vissa förmåner.

Riksdagen har beslutat att folkpensionsindex 2019 förblir på samma nivå som 2018.

Därmed kvarstår beloppen av de FPA-förmåner som är bundna till folkpensionsindex på samma nivå som i år. Riksdagen har emellertid gjort några nivåförhöjningar eller andra lagändringar som inverkar på beloppen av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex.

Nästa år är poängtalet för folkpensionsindex 1617.

Förmånsbelopp som stiger år 2019

  • Minimibeloppet av föräldradagpenningarna, sjukdagpenningen, specialvårdspenningen och rehabiliteringspenningen höjs till samma nivå som arbetsmarknadsstödet. Förhöjningen är 3,22 euro per vardag. År 2019 är minimidagpenningen därmed 27,86 euro per vardag.
  • Garantipensionens fulla belopp och pensionsstödet stiger med 9,25 euro i månaden. År 2019 är beloppet därmed 784,52 euro i månaden.
  • Minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och minimidagpenningen vid yrkesinriktad rehabilitering höjs till samma nivå som garantipensionen. Förhöjningen är 0,37 euro per vardag. År 2019 är beloppet därmed 31,39 euro per vardag.
  • Den grunddel av utkomststödet som betalas till en ensamboende stiger med 6,08 euro i månaden. År 2019 är den därmed 497,29 euro i månaden.

Dessutom sänks årssjälvrisken för läkemedel från 605,13 euro till 572 euro.

Bilaga: Förmånsbelopp och inkomstgränser fr.o.m. 1.1.2019