EU:s funktionshinderkort tas i bruk i Finland i juni 2018


EU:s funktionshinderkort (EU Disability Card) tas i bruk i Finland i juni 2018. Rätten till kortet beviljas av FPA och efter det kan kunden beställa kortet hos leverantören. Distributionssystemet byggs upp som bäst.

Funktionshinderkortet är ett frivilligt och avgiftsbelagt kort som fungerar som hjälpmedel vid kommunikation och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Finland och de övriga EU-länderna.

Med funktionshinderkortet kan personer med funktionsnedsättning påvisa sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent t.ex. när de reser, deltar i evenemang eller anlitar olika tjänster. Kortet, som är likadant i alla EU-länder, underlättar också kundbetjäningen i många situationer.

Kontrollera först om du har rätt till funktionshinderkort


Funktionshinderkortet kan beviljas personer som har ett beslut från kommunen eller FPA som berättigar till kortet. En del beslut berättigar också till A-märke, som visar att personen behöver en assistent eller stödperson.

Kortansökan ska skickas till FPA


Skicka in ansökan om funktionshinderkort till FPA. Blanketten och anvisningar för ansökan finns på FPA:s webbplats och på vammaiskortti.fi/sv i maj 2018. Blanketten fås också på FPA:s serviceställen.

När kunden har lämnat in blanketten till FPA kontrollerar FPA om kunden har ett officiellt beslut som berättigar till kortet. Om kunden har ett sådant beslut beviljar FPA rätten att beställa kortet.

Kortet ska beställas av leverantören


En kund som har rätt att beställa kortet får ett meddelande av kortleverantören till den e-postadress som kunden har angett. Via en länk i meddelandet kommer kunden åt beställningssystemet.

Innan den egentliga beställningen görs ska kunden eller hans eller hennes stödperson komplettera ansökan på nätet. Kunden bifogar sitt fotografi och kontrollerar de uppgifter som FPA fyllt i på förhand. Kunden kan också lägga till symboler som förklarar behovet av stöd eller en QR-kod.

Kunden bekräftar beställningen genom att betala självkostnadspriset för kortet. Därefter skickas kortet till kunden per post.

I alla frågor som gäller funktionshinderkortet och ansökan om kortet kan man vända sig till byrån för funktionshinderkortet per e-post eller ringa det avgiftsfria servicenumret.

Funktionshinderkortet är ett resultat av samarbete


Funktionshinderkortet har beretts sedan 2016 inom ramen för ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen. Utvecklingsarbetet har utförts av ett flertal handikapporganisationer och tjänsteleverantörer, Social- och hälsovårdsministeriet, FPA och Institutet för hälsa och välfärd. Projektet koordineras av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning. Från år 2018 stöds utvecklingsarbetet av STEA genom intäkter från Veikkaus.

Närmare information på nätet