För tillfället kan man inte beställa EHIC-kortet för barn via webben

Vårdnadshavare har sedan 10.2.2018 kunnat beställa det europeiska sjukvårdskortet (EHIC) för sitt minderåriga barn via FPA:s e-tjänst. På grund av ett tekniskt problem är det inte längre möjligt. Kunder som är inloggade i e-tjänsten kan fortfarande beställa ett eget kort.

Man kan beställa kortet för sitt barn genom att ringa servicenumret 020 692 223, med en pappersblankett eller på FPA:s serviceställen. Kortet är gratis, och det skickas hem per post inom 1–2 veckor.

Närmare information: