FPA beklagar köerna till kundservicen


De exceptionella köerna på byråerna och till telefontjänsten beror på att de kunder som tidigare har ansökt om utkomststöd hos kommunerna nu har blivit FPA-kunder.

FPA ser allvarligt på situationen. Köerna har medfört oskäliga olägenheter för kunderna och vid FPA gör man nu allt man kan för att hantera problemet.

Man kan inte påskynda ett ärende genom att besöka byrån

Om det inte är nödvändigt att besöka byrån just nu lönar det sig att sköta sitt ärende vid en senare tidpunkt. Man kan inte påskynda ärendet genom att besöka byrån. Man bör också undvika att ringa telefontjänsten om ärendet inte är brådskande.

Enklast sköter man sina ärenden i e-tjänsten. Om det inte är möjligt kan man boka en telefontid (www.fpa.fi/tidsbokning). Telefontider är avsedda för situationer där det inte går att fylla i ansökan på annat sätt.

Kontrollera i e-tjänsten om ansökan har behandlats

FPA får för närvarande många telefonsamtal som gäller uppgifter om handläggningen av ansökan. I FPA:s e-tjänst hittar man svaret även på denna fråga.

I e-tjänsten (www.fpa.fi/etjanst) kan man kontrollera handläggningsuppgifterna och ansöka om nästan alla förmåner. Man loggar in på e-tjänsten med sina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

I e-tjänsten kan du

  • söka FPA-förmåner
  • meddela förändringar och begära att förmånen dras in
  • ändra kontonummer
  • kontrollera om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får och vilken dag förmånen betalas ut
  • skicka meddelanden som gäller dina förmånsärenden.

Gå också in på diskussionsforumet Fråga FPA där FPA:s sakkunniga svarar på frågor alla vardagar.

Ansökan kan också skickas per post

Om man inte kan lämna in ansökan via e-tjänsten kan man också skicka den per post. På adressen www.fpa.fi/blanketter hittar du ansökningsblanketter i pdf-format. Fyll i blanketten och skicka den med bilagor till FPA. Post till FPA hanteras vid fyra regionala centraler. Du kan kontrollera postadressen för ditt eget område på adressen www.fpa.fi/postadresser.

Betalningsdagarna inspelade på band

  • På numret 020 634 0210 hör du när som helst under dygnet ett inspelat meddelande om betalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd och militärunderstöd.
  • Du kan också kolla upp de allmänna betalningsdagarna på nätet på adressen www.fpa.fi/betalningsdagar.

Närmare information: