FPA och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård deltar i årets resemässa

Vår monter 6p60 har öppet under hela resemässan 16–19.1.2020. På mässan kan man fråga våra sakkunniga om hälso- och sjukvårdstjänster utomlands, beställa det europeiska sjukvårdskortet och bekanta sig med den förnyade webbplatsen EU-hälsovård.fi.

Vad gör du om du blir sjuk på en semesterresa? Skulle du vilja åka utomlands för vård? Tillbringar du dina pensionsdagar utomlands, eller ska du kanske åka utomlands som utbytesstudent eller för att arbeta? Du får information om dessa situationer som anknyter till internationell sjukvård på webbplatsen EU-hälsovård.fi. EU-hälsovård.fi fungerade tidigare under namnet Vårdenhetsval.fi och förutom namnet har nu också innehållet och strukturen ändrats.

– Webbplatsen EU-hälsovård.fi är avsedd som hjälp för alla som av en eller annan orsak behöver vård utanför Finlands gränser, säger planeraren Pia Blomqvist vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. – Det lönar sig att kontrollera på webbplatsen vad som är bra att beakta då man åker på resa eller flyttar utomlands. Nyttig information för resenärer finns i de landspecifika beskrivningarna av hälso- och sjukvårdstjänster i mer än 50 länder.

Ta med det europeiska sjukvårdskortet på resan

Det lönar sig att ta med det europeiska sjukvårdskortet på resan eftersom ett plötsligt insjuknande under en utlandsresa annars kan bli dyrt. Mässbesökaren kan beställa det avgiftsfria kortet på vår mässavdelning. För att kunna beställa kortet behövs ett identitetsbevis. En vårdnadshavare kan även beställa kortet för ett minderårigt barn. Det europeiska sjukvårdskortet kan förutom på mässan även beställas via FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst eller på servicenumret 020 692 223, måndag–fredag kl. 9–16.

Med det europeiska sjukvårdskortet får man medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården när man reser i EU- och EES-länder eller i Schweiz. Med kortet får man också tillgång till vård om en långvarig sjukdom medför ett akut behov av vård under en resa eller om man behöver vård på grund av graviditet eller förlossning. Med det europeiska sjukvårdskortet får man vård till samma pris som de lokala invånarna. FPA beviljar det europeiska sjukvårdskortet personer vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för. Över 2 miljoner finländare har redan skaffat det europeiska sjukvårdskortet.

Kontaktpunkten ger råd om hur man anlitar hälso- och sjukvårdstjänster utomlands

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger information om möjligheterna att anlita hälso- och sjukvårdstjänster utomlands och i Finland. Kontaktpunkten ger rådgivning i olika internationella situationer, till exempel hur man går till väga för att söka vård utomlands, vilka rättigheter patienten har och hur vården ersätts. Under hela resemässan ger kontaktpunktens sakkunniga råd i frågor om gränsöverskridande hälso- och sjukvård vid monter 6p60.

Det finns en kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i varje EU-land. I Finland finns kontaktpunkten vid FPA och den ger service genom webbplatsen EU-hälsovård.fi och per e-post.

Följ det som pågår vid vår monter i sociala medier under hashtaggarna #matka2020 och #EUterveydenhoito. Kontaktpunkten uppdaterar med nyheter från mässan på Facebook och på Twitter.

Närmare information