Ny postadress för administrativa ärenden

 

FPA centraliserar mottagandet av administrativ post. Det centraliserade registratorskontoret inleder sin verksamhet 2.1.2018.

Det nya, centraliserade registratorskontoret stöder hanteringen av administrativa handlingar vid FPA. 

– Ett centraliserat registratorskontor gör handläggningen av administrativa ärenden tydligare. Registratorskontoret gör att vi snabbare kan inleda och behandla administrativa ärenden, berättar Piia Kaikkonen som är planerare vid FPA.

– Hos FPA behandlas även administrativa ärenden numera elektroniskt. Registratorskontoret kommer att föra in de administrativa handlingar som anländer till FPA i FPA:s datasystem. Handlingarna kan inkomma elektroniskt eller per post, från samarbetsinstanser eller privatpersoner .

Administrativa ärenden som behandlas vid FPA ska skickas till FPA:s registratorskontor. Det kan till exempel vara fråga om begäran om utlåtanden och utredningar, administrativa beslut, hörande av sakkunniga, nomineringar, begäran om kontroll av registeruppgifter, begäran om logguppgifter, handlingar och korrespondens som hänför sig till officiellt samarbete, klagomål, skadeståndsyrkanden samt begäran om information.

Registratorskontoret är i linje med FPA:s mål att erbjuda en utmärkt kundupplevelse på ett jämlikt och ansvarsfullt sätt.

Kontaktuppgifterna för FPA:s registratorskontor från 2.1.2018


Telefon: 020 634 7710, vardagar kl. 8.15–16

Postadress: Folkpensionsanstalten, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA 

E-post: kirjaamo(a)kela.fi

Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter, använd den skyddade e-postförbindelsen.

Privatpersoners förmånsärenden handläggs som tidigare


Handläggningen av privatpersoners förmånsärenden fortsätter som förut. Förmånsansökningar kan elektroniskt lämnas in tryggt via FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst) eller skickas per post till FPA.

FPA:s postadresser finns på adressen www.fpa.fi/postadresser.

Närmare information för kunder