Om FPA-förmåner på lättläst svenska

De tryckta broschyrerna berättar om förmånerna på ett tydligt och komprimerat sätt.

FPA:s broschyrer Hem och familj (inkl. stöd för boende), Hälsa och rehabilitering, Pension samt Arbetslöshet har kommit ut från trycket och är på väg till distributionsställena. Broschyrerna delas ut på FPA:s byråer, serviceställen och också hos många av FPA:s samarbetspartner.

Broschyren Flytta till Finland eller utomlands ska beställas separat från FPA:s blankettförråd (lomakevarasto@kela.fi). Senare under våren uppdateras broschyren om studier och värnplikt. Broschyren om det grundläggande utkomststödet utkom redan i fjol.

Broschyrerna publiceras varje år på lättläst finska och svenska. De uppdateras i år också på estniska, engelska, ryska och samiska. Språkversionerna utkommer senare i vår.

Broschyrerna innehåller information om förmånerna i stora drag, så att de kan användas en längre tid. De senaste ändringarna och beloppen för det här året finns bland annat på fpa.fi.

Alla broschyrer publiceras också i pdf-format på FPA:s webbsidor.

Lättläst är lättillgängligt

Många kunder vill fortsättningsvis ha lättlästa broschyrer i pappersformat, även om de flesta hittar den information de behöver på nätet och gärna använder e-tjänsten.

Lättlästa broschyrer är till nytta framför allt för dem som har svårt att ta till sig skriven text. Dessutom används broschyrerna av de invandrare som kan lite finska eller svenska.

Om du behöver broschyrer kan du beställa dem från FPA:s blankettförråd: lomakevarasto@kela.fi. Det minsta antal som skickas ut är 50 ex./broschyr.

Läs broschyrerna på nätet: