Veteraner och minröjare får fronttilläggkort


I början av 2018 skickar FPA ett fronttilläggkort per post till alla som får fronttillägg.

Med det nya kortet kan krigsveteraner och personer som deltog i minröjningsuppgifter efter kriget påvisa sin rätt till veteranrabatter och -tjänster. Kortet ersätter pappersintyget som varit i bruk hittills.

– Kortet är ett bättre fungerande alternativ än ett pappersintyg, konstaterar FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen.

– Initiativet till ett kort kom från Delegationen för frontveteranärenden. Med kortet tackar vi alla krigsveteraner och alla unga beväringar som deltog i farliga minröjningsuppgifter efter kriget för sin insats för att trygga Finland. Samtidigt som Finland 100 år, firar FPA sin 80-åriga färd med att bygga upp den finländska välfärden, fortsätter Aaltonen.

Fronttilläggkortet är blåvitt. På ena sidan finns personens namn och på den andra instruktionen: Med detta kort kan Ni visa att Ni har fronttillägg. När ni använder kortet måste Ni legitimera Er med ett fotoförsett identitetsbevis.

Ifall kortet försvinner


Om fronttilläggkortet försvinner, går det att beställa ett nytt från FPA. Det nya kortet skickas inom några veckor. Vid behov kan FPA skicka ett temporärt pappersintyg.

Närmare information för kunder:
FPA-kort 020 692 223