Antalet beställningar av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning fortsatte att öka år 2019

I fjol gjordes 174 000 beställningar till tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning, vilket är 6 % mer än 2018. En tolk hittades till 95 % av samtliga beställningar. Det finns dock skillnader mellan olika tolkningsmetoder och olika områden.

Av alla 174 000 beställningar gjordes 92 000 av kunder med hörselskada, 54 000 av kunder med talskada och 28 000 av kunder med syn- och hörselskada. Det gjordes 6 % mera beställningar än år 2018. Beställningarna av studietolkning ingår i sifforna.

– Enligt statistiken fick de flesta kunderna de tolkar som de behövde. Kundens erfarenhet kan ändå vara annorlunda, om vi inte lyckats hitta en tolk till just hans eller hennes beställning, säger Sari Paloposki, chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

För varje beställning söker man noggrant fram en tolk. Tillgången till tolk påverkas exempelvis av i hur god tid kunden har gjort beställningen, vilken veckodag tolkning behövs och hur tolkarna har meddelat att de står till förfogande. I praktiken är det väldigt svårt att hitta en tolk till riktigt alla beställningar till exempel eftersom tolken kan plötsligt bli sjuk.

Kunder med hörselskada fick en tolk till 97 % av antalet gjorda beställningar. Kunder med talskada fick en tolk till 93 % och kunder med syn- och hörselskada till 96 % av antalet gjorda beställningar. Svenskspråkiga kunder fick en tolk till 91 % av antalet gjorda beställningar.

I norr och inom skrivtolkning svårare att få tolk

I statistiken syns också skillnader mellan tolkningsmetoderna och områdena. Inom norra området genomfördes beställningarna sämre än genomsnittet, en tolk hittades till 92 % av beställningarna. Å andra sidan genomfördes beställningarna bättre än genomsnittet inom östra området, där en tolk hittades till 97 % av beställningarna.

Beställningarna av skrivtolkning utgjorde ungefär 4 % av samtliga beställningar och de genomfördes en aning sämre än genomsnittet: en tolk hittades till 91 % av beställningarna. De största utmaningarna gällde förmedlingen av beställningar av skrivtolkning inom Norra området, där en tolk hittades till 80 % av beställningarna.

– Norra området är geografiskt omfattande och avstånden långa, vilket medför utmaningar när tjänsten ska ordnas för kunderna. Resursbristen i fråga om skrivtolkning inom Norra området åtgärdades i juli, och under hösten har vi bättre kunnat ordna skrivtolkning där.

Tolktjänsten användes av 3 400 personer

En tolk hittades till 158 000 beställningar och ungefär 15 000 beställningar genomfördes inte: kunderna annullerade 7 400 beställningar och till 7 600 beställningar hittades ingen tolk. Beställningarna statistikförs som annullerade till exempel när kunden insjuknar eller meddelar att han eller hon inte behöver tolk på grund av ändringar i sista minuten. Om man trots ansträngningar inte hittar en tolk, statistikförs det under punkten ”tolk hittades inte”.

Under början av året hade sammanlagt 5 900 personer rätt till tolktjänst. Av dem använde 3 400 personer tjänsten, alltså lite fler än i fjol. Merparten av dem som utnyttjade tjänsten, 2 300 kunder, var personer med hörselskada. Antalet personer med talskada var 800 och personer med syn- och hörselskada 270. En kund räknas som användare av tolktjänsten, om personen utnyttjar tjänsten minst 1 timme per år.

År 2019 uppgick kostnaderna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning till 48,1 miljoner euro. Året innan var kostnaderna 44,7 miljoner euro.

Närmare information för kunder