Förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs med 0,4 %

FPA  har fastställt poängtalet för folkpensionsindex för 2021. De förmåner som FPA betalar ut stiger nästa år med 0,4 % i enlighet med höjningen av folkpensionsindex.

Största delen av FPA-förmånerna är bundna till folkpensionsindex. Folkpensionsindex följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen räknar ut på basis av prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna. På det här sättet strävar man efter att bevara förmånernas köpkraft då priserna stiger.

Enligt lag ska FPA före utgången av oktober fastställa poängtalet för folkpensionsindex för följande kalenderår. År 2021 är poängtalet 1639 (år 2020 var det 1633). Poängtalet stiger därmed med 0,4 %. Indexjusteringen ökar FPA:s utgifter för förmånerna med uppskattningsvis 24 miljoner år 2021.

På grund av indexjusteringen stiger t.ex. en ensamståendes fulla folkpension från 662,86 euro till 665,29 euro, garantipensionen med fullt belopp från 834,52 euro till 837,59 euro och grundbeloppet av vårdbidrag för pensionstagare från 71,21 euro till 71,48 euro.

Därtill stiger exempelvis den vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn som betalas för ett barn under 3 år från 341,69 euro till 342,95 euro och minimibeloppet av sjukdagpenningen från 28,94 euro till 29,05 euro.

Förmånsbelopp och inkomstgränser fr.o.m. 1.1.2021 (pdf)

Närmare information