Ändringar i bestämmelserna om avgiftsfri vård på grund av coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet har preciserat sin tidigare tolkning av vård som getts avgiftsfritt i Finland på grund av coronaviruset. Enligt den nya tolkningen är vården avgiftsfri om du har hemkommun i Finland eller om du är turist. Också personer som har rätt till det intyg över rätt till vårdförmåner som beviljas av FPA får vård avgiftsfritt. För alla andra är vården avgiftsbelagd, på samma sätt som annan sjukvård. Den nya tolkningen gäller från och med 11.5.2020.

Det här meddelandet innehåller uppdateringar till ett meddelande som publicerades 25.3: Med europeiskt sjukvårdskort får man vård utomlands också i coronaläget – undvik ändå allt resande.

I fortsättningen gäller rätten till avgiftsfri vård vid sjukdom som orsakas av coronaviruset inte dem som saknar hemkommun i Finland eller rätt till intyg över rätt till vård. Den tidigare tolkningen om avgiftsfri vård har alltså slopats i fråga om de här persongrupperna.

Den nya tolkningen gäller från och med 11.5.

Rätt till avgiftsfri vård vid coronasmitta inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland

Du har rätt till avgiftsfri vård i Finland om du insjuknar på grund av coronaviruset och

 • du har hemkommun i Finland
 • du saknar hemkommun i Finland men har ett intyg över rätt till vård:
  • Personer från andra EU-länder, EES-länder eller Schweiz har rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet. Finländska pensionstagare som bor utomlands får vård med europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare utfärdat av FPA.
  • Personer som kommer från de övriga nordiska länderna behöver inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan de får vård genom att visa upp sitt pass eller något annat officiellt identitetskort.
  • Personer som kommer från Storbritannien eller Nordirland får vård genom att visa upp ett europeiskt sjukvårdskort eller sitt pass. 
  • Personer som kommer från Australien får vård genom att visa upp sitt pass.
 • du har rätt till Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljas av FPA (t.ex. personer som arbetar i Finland)
 • du är i Finland som turist. Personer som hör till den här gruppen har inte nödvändigtvis något intyg över rätt till vård men de har enligt WHO:s rekommendation rätt till avgiftsfri vård på grund av coronasmitta.

För alla andra är vård vid sjukdom som orsakas av coronaviruset avgiftsbelagd på samma sätt som annan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Det här innebär att de själva ska betala de verkliga kostnaderna för vården. 

En del kommuner kan ha fattat beslut om att papperslösa personer kan få vård mot den lokala klientavgiften. Kunderna kan kontakta kommunen och ta reda på om kommunen erbjuder papperslösa vård mot klientavgiften.

Meddelandet uppdaterat 17.6. Uppgift tillagd om att också papperslösa personer i en del kommuner kan få vård mot klientavgiften. 

Läs mer