Bekanta dig med den nya sökfunktionen på www.fpa.fi


FPA utvecklar fortgående sina webbtjänster så att de alltmer har kunden i fokus. Målet är att webbtjänsterna ska fungera smidigt och vara användarvänliga och att språket ska vara klart och lättförståeligt.

I en användarenkät som FPA genomförde i början av året framfördes önskemål om en bättre sökfunktion på FPA:s webbplats. I samband med att publikationssystemet för webbplatsen uppdaterades byttes också sökmotorn på webbplatsen.

Den nya sökmotorn ger betydligt exaktare sökresultat. Sökresultaten kan begränsas enligt publiceringstidpunkt eller kategori. Dessutom betonas aktuella sidor i sökresultaten. Sökfunktionen utvecklas kontinuerligt bland annat genom prioritering av sökresultaten och synonymfunktionen.

Synonymfunktionen i sökmotorn förbättrar också träffsäkerheten i sökningarna genom alternativa söktermer. Användaren behöver nödvändigtvis inte alltid känna till den officiella termen utan i framtiden kan till exempel sökordet mammaledigt ge som resultat sidorna om moderskapsledighet.

FPA:s webbplats har i genomsnitt 2,3 miljoner besök per månad och över hälften av alla ansökningar skickas via e-tjänsten. På nätet betjänar FPA dessutom på diskussionsforumet Kysy Kelasta, där FPA:s sakkunniga varje vardag svarar på frågor som gäller barnfamiljer, värnpliktiga, studerande och arbetslösa på finska.

Respons på och förbättringsförslag för FPA:s webbtjänster kan skickas med responsblanketten som finns på www.fpa.fi/respons

Läs mer