Brexit kommer att ha vissa inverkningar på FPA-förmånerna

Den sociala tryggheten för de brittiska medborgare som bott flera år i Finland förändras inte märkbart även om brexit genomförs utan avtal. För att försäkra sig om att få FPA-förmånerna är det ändå viktigt att man följer Migrationsverkets anvisningar. FPA följer med förberedelserna inför utträdet och informerar mer om dess inverkningar när det finns mer uppgifter att tillgå.

Storbritanniens utträde ur EU kan inverka på FPA-förmåner i sådana situationer där man inte kommit överens om specialarrangemang mellan Storbritannien och EU eller som det inte finns bestämmelser om i den finländska lagstiftningen. Då bedöms situationen som om det inte fanns något avtal. Läget preciseras i takt med att brexit-förhandlingarna framskrider och FPA informerar mer när det finns uppgifter att tillgå.

Om utträdet sker utan specialarrangemang tillämpas inte längre EU-bestämmelserna om fri rörlighet och om samordning av de sociala trygghetssystemen på personer som rör sig mellan Storbritannien och EU-länderna. Detta innebär att utbetalningen av förmåner till dem som rör sig mellan Storbritannien och Finland inte längre baserar sig på EU-bestämmelser, dvs. skyldigheten att betala förmåner från ett land till ett annat upphör. Vissa förmåner kan dock fortsättningsvis betalas ut utgående från nationell lagstiftning.

Då tillämpningen av EU-lagstiftningen om social trygghet upphör, upphör också till exempel användningen av det europeiska sjukvårdskortet, A1-intyget och andra EU-blanketter mellan Storbritannien och EU-länderna, ifall man inte kommit överens om andra arrangemang.

Den sociala tryggheten är inte beroende av medborgarskap

Rätten till FPA-förmåner grundar sig inte på medborgarskap, utan på bosättning och arbete i Finland. Att man vistas lagligt i Finland är i regel ändå ett av villkoren för att få FPA-förmåner, och därför är det viktigt att man följer Migrationsverkets anvisningar. Migrationsverket rekommenderar att de brittiska medborgare som bor i Finland registrerar sin uppehållsrätt i Finland.

För att få FPA-förmåner förutsätts det förutom att man vistas lagligt i Finland i regel att man har ett arbete som uppfyller minimikraven för arbete i Finland eller att man bor stadigvarande i Finland. Utgångspunkten är alltså att de brittiska medborgare som bor stadigvarande i Finland eller som arbetar i tillräcklig omfattning fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten och att inga förändringar sker i deras rätt till social trygghet. Vid ett utträde utan avtal grundar sig däremot t.ex. rätten till offentlig sjukvård eller stöd för hemvård av barn på hemkommun. Mer information om rätten till hemkommun fås av magistraten. I fråga om vissa enskilda förmåner är det dock fortfarande oklart hur brexit kommer att inverka. FPA informerar mer om dem senare.

FPA informerar sina kunder om förändringarna

Om en person som flyttat från Finland till Storbritannien har fått ett beslut om att han eller hon omfattas av den finländska sociala tryggheten, fortsätter denna tillhörighet i regel som tidigare. Även i dessa situationer kan brexit ändå inverka på utbetalningen av enskilda förmåner.

Om utbetalningen av en förmån ändras eller upphör, eller om det sker förändringar i ansvaret för sjukvårdskostnader eller i dess grunder, skickar FPA ett beslut till sina kunder. FPA är också i kontakt med kunden om man behöver ytterligare uppgifter för att justera ett beslut.

FPA:s kundservice

FPA:s telefonservice för internationella ärenden kan kontaktas vardagar kl. 9–16 (finsk tid) på numret 020 634 0200 (på finska) och 020 634 0300 (på svenska). Båda numren erbjuder också service på engelska.

Avsikten är att den 18 februari 2019 öppna en avdelning för frågor om internationella situationer på frågespalten Fråga FPA på fpa.fi. Frågespalten finns inte på engelska, endast på svenska och finska, men FPA svarar också på engelska både i den finskspråkiga och svenskspråkiga frågespalten.

Mer information