Fördröjning i leveransen av europeiska sjukvårdskort som beställts i december

På grund av en teknisk störning har cirka 5 000 kort som beställts i december inte blivit levererade.

Fördröjningen gäller de europeiska sjukvårdskort som beställts via FPA:s e-tjänst i december. På grund av störningen skickades de beställningar som kunderna gjorde i e-tjänsten inte vidare från FPA till kortleverantören. Orsaken till störningen har nu hittats och de kort som beställdes i december kommer att skickas till kunderna så fort som möjligt. 

Om du har beställt ett europeiskt sjukvårdskort i december och ännu inte fått ditt kort, är det bara att vänta på det i lugn och ro. Det europeiska sjukvårdskortet postas hem till dig inom cirka två veckor.

Om du inte hinner få kortet i tid före en inplanerad resa kan du be att få ett provisoriskt intyg som tillfälligt ersätter kortet. Du kan få intyget genom att ringa FPA:s telefonservice 020 692 223 eller genom att besöka ett av FPA:s serviceställen.

FPA beklagar den olägenhet som störningen orsakat kunderna.

Närmare information för kunder: