FPA beaktar följderna av poststrejken

Det lönar sig att fylla i ansökningar och skicka in bilagor via e-tjänsten.

Brevposten hanteras inte under poststrejken, vilket gör det svårare att skicka in ansökningar och bilagor till FPA. Medan strejken pågår kan kunden sköta sina FPA-ärenden på tre olika sätt: i e-tjänsten, per telefon eller på något av FPA:s serviceställen.

I e-tjänsten

Det lönar sig att använda e-tjänsten i alla ärenden där det är möjligt. Det går också bra att skicka in bilagor via e-tjänsten.

Per telefon

Medan poststrejken pågår ringer FPA upp kunderna oftare än vanligt. Tilläggningsutredningar begärs per telefon om det inte är möjligt att använda andra kanaler. I fråga om tidsfrister för bilagor är FPA flexibel under strejken.

Om kunden inte kan sköta sitt ärende i e-tjänsten lönar det sig att boka en tid till telefontjänsten och sköta ärendet per telefon.

På serviceställena

Det går också att fylla i ansökningar och lämna in bilagor på serviceställena.

På de flesta av FPA:s serviceställen finns det datorer som är avsedda för kundernas bruk. Den som behöver hjälp med att söta sitt ärende i e-tjänsten kan också ta med en egen mobil enhet till servicestället. Det är viktigt att ta med bankkoder eller mobil-ID. Om man på servicestället sköter ärenden för en annan person behövs det en fullmakt.

Närmare information