FPA:s lättlästa broschyrer 2019 har kommit ut

I FPA:s lättlästa broschyrer finns information om FPA:s förmåner och tjänster. Sammanlagt åtta broschyrer ges ut på lättläst finska och svenska. Senare i vår ges broschyrerna ut också på engelska, ryska och estniska. Broschyrerna på nordsamiska har nu publicerats på nätet.

I broschyrerna kan man läsa om FPA:s förmåner och tjänster på ett lättläst språk. Mera detaljerade uppgifter om förmånerna och beloppen finns på webbplatsen fpa.fi. Där publiceras också alla broschyrer i pdf-format.

Det finns åtta lättlästa broschyrer. Broschyrerna heter Grundläggande utkomststöd, Stöd vid arbetslöshet, Allmänt bostadsbidrag, Stöd för barnfamiljer, Sjukdomstid och rehabilitering, Stöd för pensionärer, Studier och värnplikt samt Flytta till Finland eller utomlands. De två sistnämnda broschyrerna blir klara i mars.

Broschyrerna kan hämtas på FPA:s serviceställen. Många av FPA:s samarbetspartner har också fått broschyrer som de kan dela ut till sina kunder. Bland annat rådgivningsbyråer, TE-tjänster och olika verksamhetsställen inom socialvården har fått broschyrer att dela ut.

Många behöver lättläst

Många kunder vill fortfarande ha lättlästa broschyrer i pappersformat, även om de flesta hittar den information som de behöver på nätet och använder sig av e-tjänsten. Broschyrerna på lättläst språk är till nytta framför allt för dem som har svårt med språket eller svårt att ta till sig information.

Broschyrer kan beställas från FPA:s blankettförråd. Adressen är lomakevarasto@kela.fi. Det minsta antal som skickas ut är 10 ex./broschyr.

Läs broschyrerna på nätet