FPA:s nya förmånsbroschyrer på lättläst språk har publicerats

I FPA: s förmånsbroschyrer på lättläst språk presenteras stöden från FPA på svenska och på finska. Nu har de nya versionerna av broschyrerna för år 2021 publicerats. Man kan bläddra i broschyrerna på nätet, och FPA:s samarbetspartner kan också beställa broschyrer att dela ut.

I broschyrerna kan man läsa om FPA:s förmåner och tjänster på ett lättläst språk. Lättläst är en språkversion där innehållet, ordförrådet och strukturen har bearbetats så att texten är lättare att förstå än allmänspråket.

Lättläst passar alla, men mest nytta av lättläst material har till exempel

 • personer som har en minnessjukdom eller som har läs- och inlärningssvårigheter
 • personer som har en intellektuell funktionsnedsättning
 • personer som har ett annat modersmål än svenska eller finska.

Förmånsbroschyrerna på svenska och finska uppdateras varje år. Broschyrerna har grupperats efter förmån. Det finns åtta olika broschyrer:

 • Pensioner och andra stöd för pensionstagare
 • Barnfamiljer
 • Flytta till eller från Finland
 • Studier och värnplikt
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Utkomststöd
 • Arbetslöshet
 • Allmänt bostadsbidrag.

Av dessa åtta broschyrer har sju uppdaterats. Broschyren för studerande och värnpliktiga kommer att uppdateras senare.

FPA ger inte längre ut guiden "Mitt i allt" år 2021, eftersom efterfrågan på guiden har minskat betydligt. Den information om förmåner som guiden innehöll presenteras mer ingående i de lättlästa broschyrerna. FPA ger också ut olika infoblad som fortsättningsvis kompletterar broschyrerna.

Broschyrerna har förbättrats ytterligare

FPA:s lättlästa broschyrer har förbättrats ytterligare vad gäller klarhet och enkelhet; språket har gjorts mer enhetligt och layouten luftigare.

– Vi har bearbetat den inledande texten, så att inledningen följer samma mönster i alla broschyrer. Inledningen beskriver nu innehållet i de enskilda broschyrerna bättre än tidigare. På den inledande sidan lade vi också till en faktaruta där läsaren uppmanas att söka mer detaljerad information på FPA:s webbplats eller genom att ringa telefontjänsten, berättar språkvårdaren Suvi Syrjänen, som har uppdaterat broschyrtexterna.

Tidigare delades texten in i två spalter, men i och med att man gått in för en luftigare layout har texten nu placerats i en enda spalt. Dessutom finns det fotografier, som följer de teman som broschyren handlar om. Det här betyder att antalet sidor har ökat, även om själva texten inte har blivit längre.

LL-Center och Selkokeskus har också denna gång beviljat broschyrerna symbolen för lättläst. Symbolen är ett tecken på att publikationen uppfyller kriterierna för lättläst. I nätversionerna av broschyrerna har också de nya kraven på tillgänglighet beaktats. Det är därför enklare än tidigare att bläddra i broschyrerna till exempel med hjälp av en skärmläsare.

Övriga språkversioner av broschyrerna uppdateras också i år

Utöver broschyrerna på svenska och finska uppdaterar FPA broschyrerna på samiska varje år. De ges ut på tre samiska språk: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. De samiska broschyrerna publiceras endast på nätet i pdf-format. Man kan läsa broschyrerna och skriva ut dem på sidan Saamenkieliset esitteet (på finska och samiska).

De övriga språkversionerna av de lättlästa broschyrerna uppdateras vartannat år. Arbetet med att översätta broschyrerna till engelska, estniska och ryska pågår för tillfället. De kommer att ges ut i tryckt format senare.

På webbplatsen fpa.fi publiceras broschyrerna på engelska på de engelskspråkiga sidorna och broschyrerna på estniska och ryska på sidan Other languages.

Här hittar du FPA:s förmånsbroschyrer

Alla de broschyrer som är avsedda för FPA:s kunder kan du bläddra i och läsa på nätet på adressen www.fpa.fi/broschyrer_formansbroshyrer.

Broschyrer finns också att få på FPA:s serviceställen och hos många av FPA:s samarbetspartner. Bland annat verksamhetsställen inom socialvården, rådgivningsbyråer och TE-byråer har fått broschyrer att dela ut.

Broschyrer kan beställas från FPA:s blankettförråd: lomakevarasto@kela.fi. Det minsta antal som levereras är 10 exemplar per broschyr.

Innehållet i de lättlästa broschyrerna hittas också på webbplatsen fpa.fi på finskasvenska och samiska.

Läs mer