Mitt i allt - FPA:s stöd och tjänster i ett nötskal


FPA:s kundtidning Mitt i allt – Elämässä har blivit en guide med samma namn. Guiden som har ett bekvämt format kan nu avhämtas bland annat på FPA:s serviceställen.

Guiden Mitt i allt innehåller information om FPA:s stöd och tjänster i ett nötskal. I den tvåspråkiga guiden ingår också kundernas människonära berättelser samt praktiska tips hur man kan sköta sina ärenden med FPA. Till den kategorin hör artikeln om hur man gör en fullmakt för att någon annan ska kunna sköta ens FPA-ärenden. Guiden berättar också hur läkemedelsersättningarna kommer att förändras. Här finns också utbetalningsdatum för FPA-pensioner, alla FPA:s servicenummer och beställningsnumren för sjukvårdstaxi.

Den nya guiden delas inte till hushållen som sin föregångare utan den kan avhämtas från FPA:s serviceställen. Guiden utkommer en gång per år. Den riktar sig särskilt till dem som inte är aktiva på nätet.

– Det är meningen att våra kunder tar med sig en guide när de ser dem. Man kan gärna ta en extra guide för en vän eller granne eller vän som har svårt att röra sig, påminner utvecklingschef Tua Kyrklund på FPA:s informationsenhet.
– Vi har också skickat guider till hälsostationer, socialbyråer, apotek, arbets- och näringsbyråer som vi hoppas att de lägger fram för våra gemensamma kunder.
 

Ytterligare information för kunderna

www.fpa.fi/mittiallt och redaktion@fpa.fi

Guiden kan beställas som taltidning.