Inloggning till FPA:s e-tjänst med hjälp av Suomi.fi-identifiering


Snart behöver du logga in bara en gång för att komma åt alla e-tjänster inom den offentliga förvaltningen som tagit i bruk den nya identifieringstjänsten. FPA inför Suomi.fi-identifiering lördagen den 26 november 2016.

Suomi.fi-identifiering möjliggör datasäker elektronisk identifiering med olika typer av terminalutrustning. Kunderna kan identifiera sig med till exempel bankkoder eller mobilcertifikat. Identifieringstjänsten tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen.

Kunderna kommer att märka förändringen i att listvyn i identifieringsverktyget ser annorlunda ut. Den nya identifieringstjänsten fungerar i alla typer av terminalutrustning och tar hänsyn till tillgänglighetskrav. Användningen av e-tjänsterna kommer inte att förändras.

I FPA:s e-tjänst kan kunderna bland annat lämna in ansökningar och skicka bilagor samt ta del av beslut de fått. Det blir allt vanligare att sköta sina FPA-ärenden på nätet. År 2012 noterades ungefär 9 miljoner inloggningar i e-tjänsten och 2015 var antalet redan över 20 miljoner.

Lagen förpliktar organisationerna inom den offentliga förvaltningen att ta i bruk Suomi.fi-identifiering. Målet är att det ska bli lättare att använda olika organisationers e-tjänster och förflytta sig mellan dem.

När en kund har identifierat sig med hjälp av Suomi.fi-identifiering, gäller samma inloggning också andra e-tjänster som använder samma identifieringstjänst. Om en kund exempelvis identifierar sig för att sköta ärenden i FPA:s e-tjänst, kan han eller hon med samma identifiering också sköta ärenden i arbets- och näringsbyråns TE-tjänster.

Läs mer