Pensionsmyndigheten i Sverige fortsätter att betala ut garantipensioner till Finland

Sverige fortsätter att betala ut garantipension till EU- och EES-länderna och Schweiz till utgången av 2020. Personer som är bosatta i Finland får således under 2020 sin garantipension på samma sätt som för närvarande.

I december 2017 slog EU-domstolen fast att svensk garantipension inte behöver betalas till utlandet. I oktober 2019 stiftades en tillfällig lag i Sverige som möjliggör fortsatt utbetalning av garantipension till EU- och EES-länderna och Schweiz till utgången av 2020. Genom en i Sverige tidigare stiftad motsvarande lag förlängdes utbetalningen av garantipension till utlandet till utgången av 2019.

Man har nu i Sverige tillsatt en utredning som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden och hur pensionen ska betalas till utlandet. Eventuella förändringar i utbetalningen av svensk garantipension till personer som är bosatta i Finland kommer tidigast att ske från och med början av 2021.

I frågor som gäller utbetalning av garantipension är det bäst att kontakta Pensionsmyndigheten i Sverige.

Närmare information