Poststrejk kan fördröja FPA-förmåner

Poststrejken kan fördröja ansökningar, bilagor och tilläggsutredningar som kunderna skickar in till FPA. På grund av detta är det möjligt att i synnerhet utbetalningen av arbetslöshetsförmåner och utkomststöd fördröjs. Det lönar sig därför att fylla i ansökningar och skicka in bilagor via e-tjänsten.

Strejken började måndagen den 11 november. Strejken kan också leda till att de förmånsbeslut som FPA skickar per post fördröjs. Besluten syns emellertid i e-tjänsten och förseningen i postgången påverkar inte betalningsdagen för den förmån som kunden beviljats.

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor via e-tjänsten. Där kan man också kontrollera handläggningsskedet för sin ansökan. Man loggar in på e-tjänsten med nätbankskoder eller mobil-ID. Vid FPA:s serviceställen får man hjälp med användningen av e-tjänsten.

Kunder som inte har möjlighet att sköta sina ärenden på nätet kan ringa FPA:s servicenummer och ansöka om en förmån eller anmäla arbetslöshetstid muntligt. Ansökningarna kan också lämnas in till FPA:s serviceställen.

FPA följer med hur strejken utvecklas och informerar kunderna om dess effekter.

Närmare information