FPA koncentrerar tjänsterna i huvudstadsregionen till stora serviceställen

Från och med början av april ersätts de minsta serviceställena i huvudstadsregionen med andra tjänster. Ändringen gäller serviceställena i Esbo centrum, Korso och Nordsjö. Personlig rådgivning ges i framtiden vid de återstående 9 serviceställena, som ligger invid goda trafikförbindelser. Om man har mycket att utreda lönar det sig att boka tid.

De största och mest besökta serviceställena i huvudstadsregionen finns i Östra centrum, Kampen och Alberga. År 2019 gjordes över 170 000 besök vid servicestället i Östra centrum. Vid det näststörsta servicestället, i Kampen, gjordes ungefär 109 000 besök och i Alberga gjordes ungefär 60 000 besök.

– De största serviceställena ligger invid goda trafikförbindelser t.ex. i köpcentra, där kunderna också annars rör sig. Genom att koncentrera servicen till de här ställena kan vi förbättra användningen av resurser och erbjuda högklassig service enligt samma principer på alla ställen, säger direktören för huvudstadsregionens kundserviceenhet Matti Kujala.

Antalet besökare vid serviceställena i Esbo centrum, Korso och Nordsjö är betydligt mindre. De minskade ytterligare efter att man införde betjäning med tidsbokning. År 2019 gjordes 1 400 besök vid servicestället i Esbo centrum, 10 000 i Korso och 1 100 i Nordsjö.

– Om man ser på hela FPA har antalet besökare vid serviceställena minskat i jämn takt redan en längre tid, samtidigt som e-tjänsten har vunnit terräng som servicekanal. I fjol fick vi mer kunddatorer till serviceställena i huvudstadsregionen för sådana kunder som vill sköta sina ärenden själva, säger Kujala.

Vid utgången av 2019 fanns det 134 kunddatorer vid serviceställena i huvudstadsregionen. De användes varje månad i medeltal 23 000 gånger. Allt fler fick också hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten: år 2019 fick 65 000 kunder sådan hjälp, medan motsvarande antal föregående år var ungefär 44 000.

På nätet, per telefon och på bokad tid

Svaret på många frågor går att hitta på FPA:s webbplats, och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. FPA:s telefontjänst tar emot samtal vardagar kl. 9–16. Telefonnumren finns på adressen www.fpa.fi/ring-fpa.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då sätter sig en kundservicespecialist in i kundens situation på förhand och ringer upp vid en överenskommen tidpunkt. Tiden kan bokas på www.fpa.fi/boka-tid eller genom ett samtal till FPA. Då FPA:s kundservicespecialist ringer upp är samtalet gratis för kunden.

I huvudstadsregionen erbjuds FPA-rådgivning och hjälp som popup-tjänst t.ex. vid Navigatorerna och ? Allmän FPA-rådgivning får man vid myndigheternas gemensamma servicepunkter. Där får man också FPA:s ansökningsblanketter och man kan lämna in ansökningar och bilagor till FPA.

Närmare information för kunder