FPA:s serviceställen i huvudstadsregionen håller fortsättningsvis öppet

FPA strävar efter att hålla sina serviceställen i huvudstadsregionen öppna trots att coronaepidemin har gått in spridningsfasen. På serviceställena hjälper man nu först och främst de kunder som inte kan sköta sina ärenden på nätet eller per telefon.

Det kan vara besvärligt att sköta ärenden per telefon exempelvis för den som har svaga språkkunskaper eller ett telefonabonnemang där samtal till företagsnummer inte ingår eller för den som sköter ärenden för en annan persons räkning.

– Vi strävar efter att hålla serviceställena öppna, förutsatt att epidemiläget inte gör det alltför svår att ordna servicen. Nu är det mycket viktigt att hålla avstånd och att använda munskydd och handdesinfektionsmedel, säger Irma Parén, direktör för huvudstadsregionens kundserviceenhet.

Inga massexponeringar har konstaterats hos FPA, och med olika arbetsarrangemang har man hittills kunnat säkerställa en fungerande kundservice.

Antalet kunder i lokalerna kan begränsas för att det ska gå att hålla avstånd

På kunddatorerna på serviceställena kan kunderna själva sköta sina FPA-ärenden.

För att säkerställa tillräckliga avstånd är en del av datorerna inte i bruk. Om många kunder kommer till ett serviceställe samtidigt, kan antalet kunder som får vistas i lokalen begränsas så att det är möjligt att hålla avstånd.

– En tillfällig kö kan alltså uppstå, och då måste en del av kunderna tyvärr köa utanför servicestället. Vi strävar ändå efter att sköta servicesituationerna i rask takt för att kunna hjälpa så många kunder som möjligt, säger Irma Parén. 

Nära partnersamarbete i huvudstadsregionen

FPA har redan länge bedrivit nära samarbete med socialtjänsterna i huvudstadsregionens städer. Utöver regelbunden kontakt har FPA också särskilda direkta kontaktkanaler för socialtjänsterna, vilket bidrar till kundernas ärenden går framåt.

I huvudstadsregionen har FPA och kommunerna gemensamma servicepunkter i Esbo och Vanda. Vid servicepunkterna kan kunderna få råd om hur man ansöker om FPA-förmåner och hjälp med att sköta ärenden på nätet. Där finns också datorer som är avsedda för kunderna.

För närvarande görs 60 procent färre kundbesök på huvudstadsregionens serviceställen än vid samma tid förra året. Exempelvis gjordes cirka 48 000 kundbesök i oktober 2019 medan antalet besök i oktober i år var cirka 17 000. Allt fler sköter sina ärenden per telefon.

– Vi har satsat mycket på telefontjänsten i år och på olika sätt gjort det lättare att sköta ärenden per telefon. För tillfället uppstår det sällan köer i telefontjänsten, och kunderna är mycket nöjda med den service de får, berättar Irma Parén.

Uppgifter om öppettider och kontaktinformation för FPA:s serviceställen och de gemensamma servicepunkterna finns på FPA:s webbplats.

Läs mer