Serviceställena i huvudstadsregionen och Kervo betjänar tills vidare huvudsakligen per telefon

Meddelandet har uppdaterats 15.4.

FPA gör sitt bästa för att förhindra spridningen av coronaviruset bland kunderna och personalen. Personalen vid serviceställena i huvudstadsregionen och Kervo övergår till att betjäna per telefon. Vid behov får kunderna också betjäning ansikte mot ansikte.

Kundbesöken vid serviceställena i huvudstadsregionen har under den senaste veckan minskat till ungefär en tredjedel av det normala. Trots detta fylldes kundlokalerna tidvis så att det inte var möjligt att trygga de rekommenderade skyddsavstånden.

— I den här situationen är det speciellt viktigt att vi inte i onödan äventyrar kundernas eller personalens hälsa och att försäkra oss om att kundservicen, situationen till trots, fungerar så bra som möjligt, säger Matti Kujala, direktör för huvudstadsregionens kundserviceenhet

Motsvarande ändring gjordes redan tidigare på en del andra orter, vilket har förbättrat tillgången till service per telefon. Trots undantagsförhållandena har det inte bildats köer i FPA:s riksomfattande telefontjänst. Fortfarande kan man få betjäning ansikte mot ansikte, men kontrollerat:

— Vi tar in kunder enligt behov och på ett kontrollerat sätt. På serviceställenas dörrar finns det instruktioner för hur man kan sköta sitt ärende i brådskande situationer och hur man kan boka en tid.

Kujala berättar att den första veckans erfarenheter är positiva.

— Servicesättet har fungerat bra och vad viktigast: alla kunder har fått betjäning på servicestället eller per telefon.

FPA samarbetar också intensivt med kommunerna och intressentgrupperna i huvudstadsregionen för att allas behov av stöd ska kunna tillgodoses.

På nätet, per post eller telefon

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor via e-tjänsten. En bild av bilagan som är tagen med en smarttelefon duger bra som bilaga om den är tillräckligt tydlig. I e-tjänsten kan man också se om det saknas någon bilaga eller om ansökan måste kompletteras på något annat sätt.

Den som inte har möjlighet att sköta sina ärenden i e-tjänsten kan också skicka in ansökningar och bilagor per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. I huvudstadsregionen kan post också lämnas i serviceställenas postlådor. Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Om det är mycket som måste utredas är det är också möjligt att boka en tid för betjäning per telefon. Telefontider kan i allmänhet erbjudas om en eller två veckor.

Kundservicen kan dock inte påverka hur snabbt ansökningar handläggs och kan inte heller säga när beslut meddelas. Om kunden behöver vidta åtgärder tar FPA kontakt.

Anvisningar finns på webben, en coronachattbot är på gång

Information och anvisningar som gäller undantagsförhållandena finns på FPA:s webbplats. FPA planerar också att ta i bruk en ny chattbot som svarar på frågor som gäller undantagsförhållandena.

Läs mer